Al het nieuws

Het echte verhaal over de AVR!

Vakbonden willen in gesprek met Jumbo over een nieuwe cao na 1 april 2019. Een cao die er voor zorgt dat alle werknemers gelijk beloond worden voor hetzelfde werk.

De rechter heeft uitgesproken dat de cao niet rechtsgeldig is opgezegd en dat de bepalingen in de cao nog doorlopen. Jumbo en de OR hebben dit onderkend, maar blijven stellig in hun opvatting. De AVR is en blijft gelden voor Jumbo en er komt wat HEN betreft geen cao.

Bonden willen weer aan tafel om te onderhandelen over een nieuwe cao vanaf 1 april 2019. Dat is een cao met een loonsverhoging en zekerheid voor de toekomst. Een cao die zorgt voor gelijke arbeidsvoorwaarden voor iedereen! Er is nu onzekerheid en tweedeling onder de medewerkers. Er zijn verschillende arbeidsvoorwaarden voor medewerkers die hetzelfde werk doen.

De cao wordt in overleg met de leden afgesloten. De leden hebben rechtstreeks invloed op wat er wordt afgesproken en kunnen hun stem geven over het onderhandelingsresultaat. De AVR is gevaarlijk omdat Jumbo in de toekomst eenzijdig de arbeidsvoorwaarden kan veranderen. De COR onderhandelt met de werkgever, maar heeft een heel andere positie dan de vakbond. Zij is geen onafhankelijke partij, maar kijken ook vanuit het bedrijfsbelang naar arbeidsvoorwaarden.

Generaal pardon AVR – wat moet ik er mee?
Jumbo heeft in haar bericht van 4 maart aangegeven dat iedereen alsnog mee kan doen aan de AVR. Als je nog geen keuze hebben gemaakt over de AVR, dan doe je automatisch mee. DIT KLOPT NIET! Juridisch gezien is het onmogelijk om je daartoe te dwingen. Je valt onder de cao. Alleen als je ZELF ACTIE onderneemt, kun je overstappen naar de AVR.

Blijft de cao na 1 april 2019 ook nog geldig?
Ja zeker. De cao blijft na 1 april nawerken en geldig voor iedereen die daar onder valt. Daar hoef je niks voor te doen. Alleen als je hebt getekend voor de AVR dan is de cao niet geldig voor jou, maar val je onder de AVR. Heb je getekend voor de AVR, maar heb je spijt? Zorg dat je uit de AVR stapt. Je kunt gebruik maken van de spijtoptantenregeling tot 12 maanden nadat je voor de AVR getekend hebt.

Hoe nu verder?
Jumbo doet niets anders dan manipuleren. Mensen uitspelen en iedere keer opnieuw in verwarring brengen. De 83% deelnemers voor de AVR waar Jumbo mee schermt, is goochelen met cijfers. Uitzendkrachten (40% van de werknemers is uitzendkracht) hebben geen keuze. Zij vallen automatisch onder de AVR. Medewerkers willen goede arbeidsvoorwaarden die gelden voor ALLE medewerkers, zonder verschillen! Dit kan alleen met een cao. Jumbo kan slecht tegen zijn verlies. Ze willen in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter, omdat de bonden onrust zaaien. Vakbonden zouden voor onzekerheid zorgen. Dit is de omgekeerde wereld. De enige die zorgt voor onrust en verdeeldheid is Jumbo zelf.

CNV Vakmensen organiseert samen met FNV bijeenkomsten voor medewerkers. Wij willen jullie bijpraten over de stand van zaken en met jullie bespreken hoe we verder gaan richting een nieuwe cao! De bijeenkomsten vinden plaats op 18 maart in Beilen en op 20 maart in Elst. De officiële uitnodiging volgt nog, maar noteer de data vast in je agenda!

Voor vragen kun je terecht bij je bestuurders:

Kitty Huntjens     k.huntjens@cnvvakmensen.nl    
Pien Zijlstra         p.zijlstra@cnvvakmensen.nl