Al het nieuws

Herstart cao-onderhandelingen en periodiek overleg bij ING

Tijdens het periodiek overleg met ING is gesproken over hybride werken na de zomer, hoe om te gaan met flexmedewerkers en hoe nu verder met de cao. Voor wat betreft het laatste hebben we het gehad over de cao in de toekomst, het thema tijd, maar ook over oplossingen voor loonsverhoging en inschalige beloning.

Hybride werken bij ING

Vanaf september gaat er hybride gewerkt worden bij ING (50% thuis, 50% op kantoor). Met de medezeggenschap wordt gewerkt aan hoe dat in te richten. Uitgangspunt voor ING is dat er geen recht is om te kiezen voor vrij, op kantoor of thuiswerken. Dat gaat in optiek van ING in overleg met het team. Wel staat de 4 x 9 uur werken niet ter discussie.

Gelijkwaardigheid voor flexmedewerkers en meer vast dan flex

ING heeft de Werkcode ondertekend. In die code staat dat flexmedewerkers (vooral uitzendkrachten) gelijkwaardig behandeld zullen worden ook voor wat betreft arbeidsvoorwaarden. ING heeft die code ondertekend. CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties hebben ING daarop gewezen. Dat betekent dat wij in de cao daar afspraken over zullen gaan maken. Uitgangspunt blijft ook dat de verhouding vast/flex 80/20% is over heel ING.

Herstart cao-overleg: hoe komen we uit de impasse?

Na weken van beraden is diep nagedacht hoe wij nu verder gaan met de cao-onderhandelingen en hoe wij uit de impasse komen. Er bleek een verschil van mening te zijn over wat je in de cao vanaf 1 januari 2021 wil regelen. ING wilde al een voorschot nemen over hoe de cao er in de toekomst uit komt te zien. Daarvoor heeft zij voorstellen gedaan over loonsverhoging en de inschalige beloning (dat is je jaarlijkse stijging in de schaal). Tijdens de herstart van de cao hebben wij verkend hoe uit de impasse te komen over de toekomstige cao, de beloning, maar is er ook gesproken over wat te doen met het thema tijd.

Herstart cao-overleg: Verbinding naar een nieuw cao-tijdperk

ING wilde nu praten over nieuwe vormen van belonen en hoe van werk naar werk te komen. CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties willen daar de tijd voor nemen en jou als medewerker daarbij betrekken. Gedurende de looptijd van de cao, die wij nu gaan afspreken, willen wij gezamenlijk verkennen hoe wij dat willen doen. Daar willen wij nadrukkelijk ook jou en je collega’s, dus de ING-medewerkers, bij betrekken. Daarom zal de cao, die wij nu hopen af te spreken, een tussen-cao zijn. Hoe de cao voor de toekomst eruit komt te zien weten we nog niet, want dat gaan wij (ook samen met jou) ontdekken.

Herstart cao-overleg: thema Tijd

Tijd is een thema. Als je als medewerker veel ballen in de lucht moet houden (werk, ontwikkeling, werk-privébelang) lijkt daarvoor vaak tijd te ontbreken. Als wij in de cao extra dagen afspreken, dan zullen we rekening moeten houden met de volgende zaken.

  • De leidinggevenden moeten daarvoor ruimte geven.
  • Er moet rekening mee gehouden worden in de planning en in capaciteit om werkdruk te voorkomen.
  • Ook in targetstelling moet daar rekening mee gehouden worden.
  • Je zult ook moeten kijken naar de verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld bij cliëntservices werkt het anders dan bij wholesale.
  • Er moet geen sociale druk zijn om toch te gaan werken.

Herstart cao-overleg: beloning

Over beloning zijn wij er nog niet uit, maar er zijn wel stappen gezet. Voor wat betreft de collectieve loonsverhoging zijn wij aan het onderzoeken of er alternatieven mogelijkheden zijn die geld vertegenwoordigen of die voor jou als medewerker belangrijk kunnen zijn. Dat is nog een gepuzzel.

Omdat alles daarin nog niet definitief is, kunnen wij daar niets over zeggen. Ook voor wat betreft de inschalige beloning, het percentage dat je stijgt in je schaal, lijken we naar een oplossing toe te werken. Kortom: we zijn er nog niet, maar deze verkenning geeft wel hoop dat wij tot een cao zullen komen.

Volgend cao-overleg 5 juli

Het spijt mij dat ik vooral voor wat betreft beloning niet concreter kan zijn, maar omdat er nog niets zeker is, kan dat nu nog niet. 5 Juli onderhandelen wij weer verder. Vanzelfsprekend houden we je dan op de hoogte.

Vragen en/of opmerkingen?

Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht. Ook kun je jouw mening met ons delen op ons online community platform JeAchterban.

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen

M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl