Al het nieuws

Herinrichting Service stations NS

Meermalen is met NS gesproken over de reorganisatie Service stations. Nu ligt er een voorgenomen besluit. Wij hebben daar middels een brief aan NS op gereageerd. Omdat dit besluit voor iedere NS-er gevolgen kan hebben, sturen wij iedereen daar nu een nieuwsbrief over.

Reorganisatie service stations: gesprekken met NS
Begin dit jaar heeft de NS een advies ingediend bij de ondernemingsraad NS Reizigers over de herinrichting service stations. De plannen betekenen voor sommige collega's verlies van hun baan bij service stations en verandering van service op diverse stations.
Ook hebben er met CNV Vakmensen en de andere vakbonden gesprekken plaatsgevonden over de plannen. Wij konden onze ideeën daarvoor inbrengen. In overleg met de kaderleden op de Wal hebben wij dat gedaan.

Advies
Wel waren wij ons er zeer bewust van dat de OR hierover een advies moest uitbrengen en dat wij in ieder geval over de sociale gevolgen van de plannen kunnen praten. Inmiddels zijn we een paar maanden verder en blijkt al een groot deel van de medewerkers óf via premobiliteit óf via ander werk vertrokken te zijn of te gaan vertrekken. Onze juristen zijn er druk mee bezig. En NS heeft de oorspronkelijke plannen aangepast. 

Tegenvoorstel 
Op 10 juni 2021 hadden wij een gesprek met de NS-delegatie waarbij NS ons de indruk gaf dat er nog gesproken kon worden over aanpassingen naast de afspraken, die er met de OR gemaakt waren. Daarom is er gezamenlijk met de andere bonden een tegenvoorstel gedaan. Inmiddels blijkt dat er geen aanpassingen van onze kant meer mogelijk zijn (zie bijgaand communicatiebericht van NS).
Wij hebben NS laten weten deze gang van zaken te betreuren (zie in de bijlage onze brief) en wel te willen praten over opvangen van de sociale gevolgen.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Dan kan je bij mij terecht of je kan je vraag stellen op ons online community platform JeAchterban.

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / i.wiersinga@cnvvakmensen.nl 

 

Downloads