Al het nieuws

Herinnering invullen enquête cao Goodix

Graag willen we jullie herinneren aan het invullen van de enquête van de cao Goodix. Vorige maand hebben wij jullie een nieuwsbrief gestuurd met de vraag de enquête in te vullen. Wellicht is dit door de vakantieperiode aan jullie aandacht ontschoten. / We would like to remind you of completing the survey of the collective labor agreement Goodix. Last month we sent you a newsletter asking you to complete the survey. Perhaps this has passed your attention due to the holiday season.
Klik hier voor het invullen van de enquête cao Goodix tot en met 30 september 2020.

Click on the link above to complete the survey.

CNV Vakmensen
Arthur Bot, bestuurder
E. a.bot@cnvvakmensen.nl