Al het nieuws

Grh. in bloemen en planten en de corona crisis

In vrijwel alle sectoren heeft de corona crisis een flinke impact. Denk aan de zorgsector, de horeca, sierteelt maar zeker ook jullie eigen sector. In sommige bedrijven is de omzet meer dan gehalveerd en ligt de export bijna op z’n gat. Werkgevers vragen onze hulp om de last iets te verlichten.

Corona crisis: Het gaat op dit moment met de handel in bloemen en planten niet goed. Handelaren (maar ook kwekers) zitten in de problemen en hoewel het met de binnenlandse omzet nog redelijk gaat heeft de export grote klappen te verduren. Nu kunnen de werkgevers in deze sector soms gebruik maken van subsidie welke de overheid geeft maar dat is niet altijd voldoende. Werkgevers hebben in navolging van Royal FloraHolland gevraagd of de bonden op 2 onderdelen van de feestdagenvergoeding een bijdrage willen leveren om de last te verlichten. Dat hebben we gedaan en daar is donderdag 23 april jl. een onderhandelingsresultaat over bereikt. Door vertraging aan werkgeverszijde konden we het niet eerder voorleggen. De leden hebben het laatste woord en daarom ligt dit nu aan jou voor.

Jouw medewerking: Waarover hebben we dan een onderhandelingsresultaat bereikt? Het gaat om Koningsdag en 5 mei. Beide dagen zijn in de cao benoemd als feestdag en dan gelden er bijzondere regels. Werkgevers willen die regels (eenmalige) aanpassen. Daarover is dus gesproken en het onderhandelingsresulaat is verwoord in dit protocol:

Protocol bij cao Groothandel Bloemen en Planten inzake toepassing Koningsdag en 5 mei 2020

In verband met de Coronacrisis hebben VGB en de vakbonden FNV en CNV op 23 april jl. met betrekking tot de feestdagen op 27 april 2020 (Koningsdag) en 5 mei 2020 (Bevrijdingsdag) het volgende onderhandelingsresultaat bereikt.

27 april 2020 (Koningsdag)
Maandag 27 april 2020 is een nationale feestdag waarop volgens de cao een toeslag geldt. Omdat deze dag tevens als een veildag is aangewezen geldt deze dag in 2020 als een normale werkdag.  Dit betekent dat werknemers verplicht zijn te werken op deze dag en dat over deze dag een toeslag van 100% over de gewerkte uren wordt uitbetaald.

Op bedrijfsniveau kan door de werkgever in 2020 de keuze gemaakt  worden om in plaats van deze toeslag als compensatie een vervangende vrije dag aan de werknemer toe te kennen. Deze extra vrije dag kan de werkgever zoveel mogelijk later dit jaar in overleg met de werknemer inroosteren. Indien een werknemer op 27 april 2020 een vrije dag heeft wordt daarvoor een vakantiedag afgeboekt en wordt het salaris over deze vakantiedag doorbetaald.  

5 mei 2020 (Bevrijdingsdag)
Op grond van de cao wordt 5 mei in lustrumjaren aangemerkt als een betaalde feestdag. Dit is in 2020 het geval. Omdat 5 mei 2020 ook als een veildag is aangewezen geldt deze dag echter als normale werkdag. Dit betekent dat werknemers verplicht zijn te werken op deze dag en dat over deze dag een toeslag van 100% over de gewerkte uren wordt uitbetaald.

In verband met de hectische omstandigheden ten gevolge van de Coronacrisis hebben cao partijen de keuzemogelijkheid afgesproken om 5 mei dit jaar niet als een betaalde feestdag aan te wijzen. Dit betekent dat 5 mei 2020 een normale werkdag is waarop geen toeslag hoeft te worden betaald. Indien een werknemer op 5 mei 2020 een vrije dag heeft wordt daarvoor een vakantiedag afgeboekt en wordt het salaris over deze vakantiedag doorbetaald.

In plaats  van 5 mei 2020  hebben cao partijen besloten eenmalig 5 mei 2021 als een betaalde feestdag aan te wijzen. Voor bedrijven die geen gebruik maken van deze afwijkingsmogelijkheid blijft 5 mei 2020 dit jaar de feestdag en wordt deze niet verplaatst naar 5 mei 2021.

CAO partijen zullen het onderhandelingsresultaat aan hun achterban voorleggen.

Kan jij hier mee instemmen? Hoewel Koningsdag al achter ons ligt blijft toch de vraag overeind of jij als CNV lid kan instemmen met deze tijdelijke maatregelen. Je “verliest” er niets op maar het is in deze bijzondere omstandigheid wel een aangepaste regeling geworden. Laat het ons weten en reageer!
Stuur een mail aan Arie Kasper, jouw bestuurder in deze sector. Het emailadres is: a.kasper@cnvvakmensen.nl Bellen kan ook op 06-13208402. Omdat het tot 5 mei "kort dag" is vragen we je zo spoedig mogelijk te reageren!

Je kunt ook online vragen stellen -en meepraten- over jouw werk en de cao waar jij onder valt. Ga hiervoor naar ons online platform: https://www.jeachterban.nl/groothandels/
Daar ontmoet je leden en niet leden en we proberen zo snel mogelijk antwoord te geven op vragen uit jouw werksituatie.