Goede start onderhandelingen Cao Verzekeraars

Op 24 september zijn de cao-onderhandelingen begonnen met het toelichten van de voorstellen van werkgevers en bonden. Daarna zijn we de diepte ingegaan om te kijken hoe we de onderwerpen het beste verder kunnen bespreken.

Wat is er besproken, hoe gaan we verder?
Uiteraard hebben we als CNV Vakmensen onze voorstellen ook toegelicht. Bij het opstellen van onze voorstellenbrief hebben we gebruik gemaakt van ons arbeidsvoorwaardenbeleid, de sectorale Sociale Agenda, en de vele praktijkvoorbeelden die ons bereiken uit de sector zelf.

Gemeenschappelijke thema’s
We hebben het 24 september vooral gehad over de thema’s die meer gemeenschappelijk zijn, zoals duurzame inzetbaarheid. Zowel werkgevers als vakorganisaties zijn ervan doordrongen dat de arbeidsmarktwaarde van de werknemers belangrijk is in zowel goede tijden (zoals nieuwe functies en promotie) maar zeker ook in slechte tijden zoals reorganisaties en ontslagen.
We moeten meer inzetten op scholing en kijken naar nieuwe uitdagingen bij een lange functieverblijfsduur, en het individuele opleidingsbudget uit de cao van € 750,- steviger neerzetten. Een klein paritair comité gaat voorstellen op dit terrein voorbereiden voor de cao-tafel zodat we hier voortvarend mee aan de slag kunnen.
Ook zijn de voorstellen rondom de levensfase gerelateerde arbeidsvoorwaarden toegelicht, waaronder de thema’s tijd en vrije tijd, verlofmogelijkheden en eerder kunnen stoppen met werken. Over de loonsverhoging is nog niet concreet besproken. De eerste verkenning was erg nuttig om vervolgstappen te kunnen zetten.

Werkgeversvoorstellen
Werkgevers wilden niet eerst hun voorstellen publiceren. Dat vonden wij gek, maar inmiddels zijn de voorstellen door werkgevers gedeeld met hun achterban, en kunnen wij deze daarom ook met onze leden delen. Deze voorstellen treffen jullie in de bijlage aan.

Volgende cao overleg
De volgende onderhandelingen zijn op 6 november. In de komende weken gaan we dit overleg voorbereiden.

Vragen/opmerkingen
Heb je vragen of opmerkingen, laat mij het dan weten.

Sandra Hendriks,
onderhandelaar CNV Vakmensen
E s.hendriks@cnvvakmensen.nl
M 06 1053 9520

 

Downloads