Al het nieuws

Goed draaiend KPN bezuinigt op lease auto's

CNV Vakmensen heeft regelmatig overleg met KPN over de (cao gerelateerde) gang van zaken binnen het bedrijf. In deze nieuwsbrief informeren we je over de faciliteiten bij thuiswerken, de positieve intenties van het interne mobiliteitscentrum Next Step en het nieuwe KPN vervoersbeleid waarbij opvalt dat er flink wordt bezuinigd op leaseauto’s.

Vervoersbeleid
KPN heeft recent een nieuw vervoersbeleid geïntroduceerd. Vakbonden en COR hebben hierover met KPN uitvoerig overlegd als uitvloeisel van een afspraak uit het cao akkoord uit 2018. Maar we zijn het helaas niets eens geworden om hierin samen op te trekken. Ondanks dat hebben we het oorspronkelijke werkgevers voorstel flink kunnen verbeteren maar naar onze mening niet genoeg. CNV Vakmensen vindt dat KPN deze onzekere en (hopelijk) tijdelijke situatie aangrijpt om hun al langer bekende wensen door te drukken. Namelijk bezuinigen op de lease vloot. Het zou volgens ons logischer zijn om pas nadat de corona crisis achter de rug is structureel beleid in te voeren. Hoe blijvend wordt thuiswerk? en welke gevolgen heeft dat voor de KPN huisvestingsstrategie c.q. de werklocaties? Voor sommige collega’s heeft dit nieuwe beleid (financieel) behoorlijk nadelige gevolgen die volgens ons onvoldoende gecompenseerd worden. Dat weegt wat ons betreft niet op tegen het voordeel van een eenduidige regeling met een vergoeding van €0,23 voor alle KPN reizen.

Leaseauto inleveren?
Concreet zal een aantal KPN collega’s rond 15 februari a.s. horen of de leaseauto behouden kan blijven. KPN heeft eenzijdig de toekenningscriteria gewijzigd waarin nogal wat aannames zitten. Je moet in 2019 bijvoorbeeld zo’n 48.000 kilometers hebben gereden en per 31 januari jl. minimaal 10 jaar een KPN lease auto hebben om je auto te kunnen behouden. CNV Vakmensen heeft hier (juridische) bedenkingen bij. We gaan ervan uit dat KPN zorgvuldig kijkt naar jouw specifieke situatie en je eventuele bezwaren ook serieus beoordeeld. Maar mocht je hierover twijfelen, neem dan contact op met onze info lijn op 030-75 11 007. Om je persoonlijke situatie daarna te kunnen beoordelen helpt het als je dan de volgende stukken kan aanleveren: Arbeidsovereenkomst(en), enkele recente loonstroken (in verband met bijtelling/eigen bijdrage etc.), schriftelijke bevestiging van uitkomst lease beoordeling en Leaseovereenkomst. Onze CNV Vakmensen jurist staat je indien gewenst bij.

Intern mobiliteitscentrum Next Step
CNV Vakmensen hecht veel waarde aan loopbaanontwikkeling. We willen graag dat KPN’ers ook bij (dreigende) reorganisaties een toekomst hebben binnen het bedrijf. Tijdens cao onderhandelingen hebben we ons sinds jaar en dag druk gemaakt over voldoende faciliteiten voor het interne mobiliteitscentrum. Recent heeft dit instrument weer een boost gekregen en in 2020 zijn maar liefst 202 collega’s intern herplaatst. Graag willen we je dus attenderen op dit interne mobiliteitscentrum dat onder de naam Next Step behoorlijk aan de weg timmert. Wellicht iets voor jou?

Thuiswerken
Sinds geruime tijd werken we wegens de bekende oorzaak vooral thuis. Voor sommigen een zegen voor anderen een enorm lastige opgave. In onze overleggen met werkgever hebben we geprobeerd er in ieder geval voor te zorgen dat KPN’ers thuis gezonde werkomstandigheden voor zichzelf kunnen creëren. Via de thuiswerkwinkel is gelukkig veel beschikbaar. Jammer is dat we hebben begrepen dat reeds eerder dan voor half januari aangeschaft meubilair niet meer met terugwerkende kracht wordt vergoed. Met de COR is daarnaast een tijdelijke thuiswerkvergoeding afgesproken. In hoeverre deze tijdelijke regeling ook structureel kan worden en in de cao opgenomen, zal ongetwijfeld verderop in 2021 aan de orde komen.

Financiële cijfers positief
Recent publiceerde KPN de over het algemeen positief ontvangen jaarcijfers 2020. Eigenlijk is het een groot compliment aan jullie, het personeel, dat deze cijfers zijn zoals ze zijn. Er is heel hard gewerkt in een lastige periode.

Je Achterban
Graag attendeer ik je op onze KPN community waarop (niet) leden vragen kunnen stellen dan wel met elkaar in discussie kunnen gaan over de cao onderhandelingen of andere actuele zaken bij KPN: https://www.jeachterban.nl/kpn/

Vragen, onduidelijkheden en/ of opmerkingen
Laat het mij en/of medeonderhandelaar én KPN collega Hans Tuinman weten s.v.p.

Marten Jukema
Bestuurder CNV Vakmensen
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl


Lid worden van CNV Vakmensen heeft vele voordelen. Laat het ook je collega’s weten!
https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden