Al het nieuws

Gevolgen inzake intrekking Concessie IJssel-Vecht

Eind vorig jaar werd bekend dat Keolis de grote Concessie IJssel-Vecht (concessie de Veluwe, Midden-Overijssel, IJsselmond en Stadsdienst Lelystad) had gewonnen door het aanbieden van een vernieuwend vervoersplan.

In dit vervoersaanbod was onder meer opgesloten dat de vloot grotendeels zou bestaan uit elektrische bussen. Het vervoersvolume (aantal DRU’s) was uitgebreid zodanig dat er extra buschauffeurs aangenomen zouden moeten worden, weliswaar allemaal voor coronatijd.

In januari 2020 heeft er een eerste artikel 40 overleg plaatsgevonden. Hier kregen wij een ambitieus plan voorgeschoteld en er was veel werk aan de winkel (infra- zaken en opbouw en uitrol instroom van elektrische bussen). Een tweede artikel 40 overleg was al ingepland, maar zover zal het (waarschijnlijk) nooit komen.

In het voorjaar van 2020 dook ineens een artikel op van Follow the Money inzake side-letters inzake de afgegeven garanties door Keolis m.b.t. de instroom van elektrische bussen en onderhoud hiervan en de bouw van buurtbussen.

Op grond van bovenstaande hebben de betrokken provincies (Overijssel, Gelderland en Flevoland) besloten de gunning van de concessie per december 2020 in te trekken en Keolis 2 weken de tijd te geven om hierop inhoudelijk te reageren (voorlopig). Om uiteindelijk de gunning definitief in te trekken.

De intrekking van de gunning zal grote gevolgen hebben voor het OV bedrijf Keolis op de korte- en lange termijn en daarom willen wij in overleg met de directie om de gevolgen duidelijk te krijgen en garanties voor medewerkers veilig te stellen.

CNV is zeer kritisch over het intrekken van de gunning door de provincies en wel omdat de gevolgen voor reizigers, werknemers en toekomstige aanbestedingen binnen OV- land groot zullen zijn. Eenzijdig keihard inzetten op principes van integer handelen ten opzichte van de belangen voor reizigers, werknemers en duurzaamheid zijn niet in evenwicht met elkaar. De provincies moeten een statement maken, maar kunnen Keolis ook anders sanctioneren dan de concessie volledig intrekken.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!

Voor vragen kan je altijd contact opnemen met mij.


Peter de Ridder
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 97
E: p.deridder@cnvvakmensen.nl