Gesprekken van start bij DC Emté Putten

Afgelopen week kreeg ik een aantal vragen over de gesprekken die binnenkort van start gaan met de medewerkers van Emté, werkzaam in DC Putten.

Om goed voorbereid naar het gesprek te gaan heb ik een aantal tips/aandachtspunten voor jullie bij elkaar gezet. Heb je een vraag die niet beantwoord wordt, mail mij jouw vraag. dan zal ik die ook (proberen) te beantwoorden.

Mag ik iemand meenemen naar het gesprek?
Het is vrij gebruikelijk dat ook de medewerker iemand meeneemt naar dit gesprek. Vanuit werkgever zijn tijdens het gesprek minimaal leidinggevende en iemand van HR aanwezig. Voor jou als medewerker kan dat benauwend werken, vandaar de behoefte om ook iemand mee te nemen. Deze persoon is er dan vooral om je te ondersteunen, te luisteren, zodat je nog met elkaar kunt praten over het verloop van het gesprek. Jullie kunnen als medewerkers gezamenlijk een verzoek bij werkgever indienen dat deze behoefte bestaat bij jullie. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan kan CNV Vakmensen hierover contact opnemen en het belang hiervan bij jullie werkgever benadrukken.

Moet ik al direct akkoord gaan?
Het gesprek is bedoeld om je te informeren over wat het voor jou, individueel, betekent dat je boventallig wordt en wat de gevolgen zijn. Tijdens het gesprek zal waarschijnlijk ook een concept vaststellings- of beëindigingsovereenkomst worden besproken.

Je moet in geen geval direct akkoord gaan met hetgeen wordt aangeboden. Je moet de tijd gebruiken om het na te lezen en vooral, om de overeenkomst te laten toetsen door juristen van CNV Vakmensen. De mogelijkheid én de tijd is er.

Het is belangrijk dat je alles op papier hebt. Vraag dus om de aanzeggingsbrief waaruit blijkt dat je boventallig wordt en het document waaruit blijkt dat je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Hoe laat ik mijn documenten controleren?
Je kunt contact opnemen met CNV Info via info@cnvvakmensen.nl of telefonisch via 030 75 11 007. Het is goed om aan te geven dat er een afspraak is dat voor medewerkers van DC Emté geldt dat vragen/documenten direct kunnen worden doorgestuurd naar juristen.

Wat moet ik opsturen?
Om je snel van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat je de beëindigingsovereenkomst, de brief waarin aankondiging staat dat je boventallig wordt, je arbeidsovereenkomst en drie recente loonstroken stuurt. Deze zijn noodzakelijk om de vergoeding te kunnen controleren.

Hopelijk zijn hiermee een aantal vragen die je hebt door ons beantwoord. Schroom niet om andere vragen die je hebt aan mij te stellen. Ik ben bereikbaar via onderstaande gegevens.

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 77
E: k.huntjens@cnvvakmensen.nl