Gerechtshof Utrecht zet streep door ondermijnende cao Veiligheidsdomein

Goed nieuws voor beveiligers. Het gerechtshof in Utrecht heeft vandaag een streep gezet door de cao die De Unie en VBe hebben afgesloten voor beveiligers. Het betekent dat iedere particuliere beveiliger voortaan recht heeft op de arbeidsvoorwaarden uit de cao Particuliere Beveiliging. Beveiligers zijn door dit vonnis weer beter beschermd tegen slechtere arbeidsvoorwaarden na een contractwisseling.
Wat is er precies aan de hand?

De cao Particuliere Beveiliging geldt voor alle particuliere beveiligers. Deze cao is namelijk Algemeen Verbindend Verklaard (ge-AVV'd). Alleen met een dispensatie kan een werkgever onder deze AVV uitkomen.

De Unie en werkgeversorganisatie VBe hebben enkele jaren terug een cao Veiligheidsdomein afgesloten voor evenementenbeveiligers. Ze hebben dispensatie aangevraagd, zodat deze cao ook geldt voor particuliere beveiligers die werken bij een VBe-bedrijf. Deze dispensatie is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verleend. Met deze cao konden VBe-bedrijven tegen lagere prijzen opdrachten voor particulier beveiligingswerk binnen slepen.

Vakbonden CNV en FNV en werkgeversorganisatie Nederlandse Veiligheidsbranche zijn een rechtszaak begonnen tegen deze dispensatie. Na anderhalf jaar procederen, inclusief een beroepszaak, is de uitspraak dat CNV, FNV en de Nederlandse Veiligheidsbranche in het gelijk zijn gesteld.

Waarom is deze uitspraak belangrijk voor beveiligers?


De cao Veiligheidsdomein van De Unie en werkgeversorganisatie VBe wijkt in een aantal punten negatief af van de cao Particuliere Beveiliging. Wissel je na een aanbesteding van werkgever, en is je nieuwe werkgever lid van de VBe, dan wil de werkgever de arbeidsvoorwaarden in de cao Particuliere Beveiliging meestal niet langer naleven. In de praktijk betekent dat, dat je rechten verliest en er behoorlijk achteruit gaat.

We zien dat bijvoorbeeld bij CTSN op Schiphol, een bedrijf dat zich niet langer aan de cao Particuliere Beveiliging wil houden en waar extra afspraken nodig waren om te zorgen dat beveiligers hun loonsverhogingen kregen. Ook waren deze beveiligers hun recht op andere arbeidsvoorwaarden kwijt.

Waarom is deze uitspraak belangrijk voor de sector?

Heb je twee cao's, dan zal het bedrijf met goedkoopste cao sneller nieuwe opdrachten krijgen dan het bedrijf met de dure cao. Ofwel: bedrijven gaan onderling concurreren op arbeidsvoorwaarden. Ook maakte de cao van de Unie en de VBe het moeilijk loonsverhogingen of betere arbeidsvoorwaarden af te spreken voor beveiligers. Want de duurste cao prijst zichzelf uit de markt.

Geldt alleen de cao Particuliere Beveiliging weer voor alle beveiligers, dan kunnen bedrijven niet langer met lage lonen nieuwe opdrachten binnen halen. De uitspraak van de rechter is dus niet alleen goed voor beveiligers, maar ook voor goedwillende bedrijven. Er is weer een eerlijk speelveld en er is een einde gemaakt aan steeds meer concurrentie op lonen.

Wat nu?

De uitspraak is net binnen, we bestuderen deze nu en kijken wat de praktische gevolgen zijn voor bedrijven die op dit moment de cao Veiligheidsdomein hanteren. Helder is in ieder geval dat alle particuliere beveiligingsbedrijven onder de werkingssfeer van de cao Particuliere Beveiliging vallen en dus ook deze arbeidsvoorwaarden in zijn geheel moeten toepassen.

Met vriendelijke groet, Erik Honkoop

Erik Honkoop
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
 
Lid worden is zinvol. CNV Vakmensen