Gelukt, overeenstemming met Tata Steel

Na een behoorlijke inspanning en onderhandeling is het ons gelukt om, op basis van onze eisen, een resultaat te halen. Een resultaat dat voor straks aan u, de leden, voorgelegd gaat worden ter beoordeling.
Komende maandag zal de CNV kadergroep daarvoor de methode en procedure vaststellen. U krijgt daarvan ons bericht over, gezien de vakantieperiode nemen we daar ook even een goede responstijd voor.

De hoofdlijnen van de afspraken op onze eisen zijn als volgt:
  • Geen gedwongen ontslagen zolang het transformatieprogramma loopt.
  • De looptijd van het Werkgelegenheidspact wordt verlengd met 5 jaar tot 1 oktober 2026.
  • Generatiepact wordt verlengd met 2 jaar, terwijl de huidige looptijd nog 2,5 jaar is.
  • Verkoop onderdelen: In beginsel zullen er geen Tata Steel Nederland onderdelen worden verkocht.
  • Uitbesteding activiteiten: TSN wil dit niet, geen plannen voor uitbesteding van HTD en Rail.
  • Verder worden er binnen het transformatieprogramma geen voorstellen ingediend.
  • Strategisch plan voor de toekomst: dit wordt in 2020 gemaakt en daarin zal worden opgenomen hoe TSN in de installaties en werknemers gaat investeren (behoud kennis en kunde) om klaar te staan voor de toekomst en hoe de CO2 en milieuproblematiek zal worden aangepakt.
  • Behoud van geïntegreerd staalbedrijf: Bedrijfsstructuur, zeggenschap en minder bureaucratie worden plannen gemaakt welke voor 1 september naar de Europese Ondernemingsraad gaan.
  • Zorgpunt voor CNV Vakmensen blijft de wijze waarop dit bedrijf momenteel vanuit de top geleid wordt en dat zullen we nauwkeurig volgen.

Acties
De acties zijn hiermee van de baan en zijn de leden nu aan het woord om te stemmen over het resultaat.
We zijn van heel ver gekomen. We hebben bijna 3 weken gestaakt, met heel veel respons van de leden die precies wisten dat het nu of nooit was als het ging om IJmuiden.

Een groot compliment en dank voor een ieder die aan de acties mee heeft gedaan en zo tot dit resultaat hebben bijgedragen. Zonder u was het zeker niet gelukt.
Staken doe je niet als doel maar als middel om je resultaat te halen en dat is wederom bewezen.

Voor vragen en opmerkingen weet u ons weer te vinden op onderstaand adres. Wij blijven ook de komende maanden via nieuwsbrieven contact houden want er nog veel werk aan de winkel.

Voor nu een goede vakantie gewenst

Peter Böeseken
Bestuurder CNVVakmensen
Mobiel: 0651602043
Mail: P.Boeseken@cnvvakmensen.nl