Geen tijdelijke versobering van cao-afspraken

Tot twee keer toe hebben werkgeversorganisaties afgelopen week bij CNV Vakmensen en de andere vakbonden aangeklopt om cao-afspraken in de Particuliere Beveiliging tijdelijk te versoberen. We hebben de verzoeken afgewezen. We zien geen grootschalige afname van werk in de Particuliere Beveiliging.

In een gezamenlijke reactie met FNV en De Unie heeft CNV Vakmensen het voorstel van werkgevers - om vakantiegeld later uit te betalen en werknemers te vragen vakantiedagen in te leveren - afgewezen. Een week eerder deden werkgevers voorstellen om tijdvakken in roosters te verlengen en toeslagen te verlagen. Daarnaast zijn voorstellen gedaan om meer minuren te mogen schrijven en wenste de werkgeversorganisatie een tijdelijke opschorting van de controle's op cao-naleving. Ook dat is afgewezen.

Over het verzoek om beveligingsmedewerkers die wegens de coronacrisis thuis zitten extra scholingsfaciliteiten te bieden, praten we graag verder.

Geen heldere beeld

In de eerste plaats hebben we de voorstellen afgewezen omdat er op dit moment geen helder beeld is over het verdwijnen van werk in de gehele sector Particuliere Beveiling. We hebben om die gegevens gevraagd, maar ze niet gekregen. Er verdwijnt werk op Schiphol en op locaties die nu tijdelijk gesloten zijn. Tegelijkertijd komt er werk bij op veel locaties. Met name op plekken die op een veilige manier open moeten blijven. Denk aan supermarkten, bouwmarkten en tuincentra, waar op dit moment veel extra inzet van particuliere beveiliging nodig.

Inzet van horeca- en evenementenbeveiligers

Tweede reden. De werkgeversorganisatie heeft in een brief aan het kabinet gevraagd om horeca- en evenementenbeveiligers tijdelijk een ontheffing te verlenen zodat zij kunnen werken in de particuliere beveiliging. Zo'n verzoek is alleen zinnig als er een tekort is aan particuliere beveiligers. 

Het verzoek van de vakbonden is om eerst een noodplan te maken voor de evenementen- en horecabeveiligers, zodat bedrijven in die sector niet omvallen en medewerkers hun baan behouden. Het noodpakket van de overheid kan hier veel betekenen. Omdat er nu geen noodpakket in de horeca- en evenementenbeveiliging is, ontstaan er problemen in de Particuliere Beveiliging.

Kort gezegd: omdat er geen noodpakket is, bestaat het risico dat 'goedkope' evenementbedrijven werk in de particuliere beveiliging gaan invullen, zonder de passende cao en passende vergunningen. Dit zorgt voor ongewenste verdringing van werk.

Noodpakket overheid

Derde reden om de verzoeken van werkgevers af te wijzen is het noodpakket van de overheid dat gisteren is uitgewerkt. Verdwijnt er bij een beveiligingsbedrijf omzet door de coronacrisis, dan kan het bedrijf op zeer ruime steun van de belastingbetaler rekenen. Zo wordt via de NOW-regeling 90% van het loon doorbetaald van mensen waar geen werk voor is, inclusief vakantiegeld en pensioenpremie. Ook mogen bedrijven later belasting betalen, zijn er soepele afspraken mogelijk over werkgeverspremies en zijn er talloze andere maatregelen om het leed voor bedrijven te verlichten.

Uiteenlopende bedrijven

Een laatste belangrijke reden tegen tijdelijke versobering van de cao te zijn is dat het effect van de coronacrisis op bedrijven heel verschillend uitpakt. Bij sommige bedrijven zijn geen problemen of neemt het werk toe, bij anderen bedrijven neemt het werk af. Zouden we cao-afspraken voor de hele particuliere beveiliging versoberen, dan benadeelt dat ook beveiligers die op dit moment keihard aan het werk zijn in de vitale of winstgevende sectoren.

Het kan niet de bedoeling zijn dat beveiligers die zich nu keihard inzetten op die belangrijke - en soms risicovolle - plekken met een versoberde cao te maken krijgen.

Geen verzoek om veilige werkplekken

Het verzoek van werkgeversorganisatie ging voornamelijk over versobering van cao-afspraken. In het verzoek werd met geen woord gerept over de veiligheidsaspecten van het werk, terwijl wij daar op dit moment veel vragen over krijgen. Op verschillende plekken in de beveiliging is het nauwelijks mogelijk om het werk uit te voeren en tegelijkertijd de adviezen van het RIVM rondom het coronavirus na te leven. Daar hebben we zorgen over.

Onze oproep aan de werkgevers is om hier scherper op te zijn en beveiligingsmedewerkers met heldere instructies en voldoende middelen op pad te sturen.

Wat kunnen we wel doen voor de sector?

Als een onderneming door het wegvallen van werk in de particuliere beveliging in financiële nood komt, is onze oproep om eerst gebruik te maken van de NOW-regeling en de fiscale- en kredietfaciliteiten van het kabinet. Met deze regelingen blijft werkgelegenheid behouden en krijgt de onderneming een ruime vergoeding.

Is dit niet voldoende om het bedrijf overheid te houden, dan willen we op bedrijfsniveau afspraken maken. Daarin zullen we op een constructieve manier, samen met de leden en betreffende onderneming, zoeken naar een passende oplossing.

Wat kunnen we doen voor de leden?

Op dit moment hebben we via de verschillend whatsapp-groepen en dankzij meldingen via onze infolijn hele korte lijnen met onze leden. Onze oproep is: blijf ons melden als het werk onveilig is, of als een werkgever zich niet aan afspraken houdt.

Wil je meer weten over alles rondom je werk en coronacrisis, lees dat hier. Nieuws over de beveliging verspreid ik via Twitter en onze Facebook-pagina

Wees voorzichtig allemaal, #hetisgeengriepje, en houd me op de hoogte.


Vriendelijke groet, Erik Honkoop

Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
 

Lid worden is zinvol. CNV Vakmensen