Al het nieuws

Geen stakingen meer, maar nog geen nieuwe cao

CNV Vakmensen en VHS Railprofessionals hebben ingestemd met het cao eindbod van ProRail. De leden van FNV Spoor hebben het eindbod afgewezen. Dat leidde tot een ultimatum van FNV naar ProRail. ProRail ging niet in op de eisen van FNV Spoor en dat leidde tot het voorbereiden van acties. Na de eerste stakingsdag is er tussen ProRail en FNV Spoor overleg gevoerd om verdere acties te voorkomen. Dit overleg heeft er toe geleid dat ProRail een klein deel van de eisen inwilligde en dat FNV Spoor de acties opschortte. Deze nieuwe situatie leidde tot veel boosheid en gefrustreerdheid onder de CNV leden, die in grote meerderheid voor het eindbod hadden gestemd.

CNV en het eindbod
Een eindbod in onderhandelingen wordt eenzijdig door een van de partijen neergelegd. ProRail zag in maart geen heil meer om verder te onderhandelen over de cao, omdat het gat tussen de eisen van FNV Spoor en hetgeen ProRail wilde bieden te groot was. De cao-delegatie en de kaderleden van CNV Vakmensen zagen dat in het eindbod van ProRail aan veel voorstellen van het CNV tegemoet was gekomen. We legden daarom het eindbod neutraal voor aan onze leden. Bijna 80% van de leden stemde uiteindelijk in met het eindbod.

Nieuwe situatie
De staking en het door FNV Spoor en ProRail gewijzigde eindbod leidden tot een nieuwe situatie voor CNV Vakmensen en de VHS. Het eindbod werd nu een “onderhandelingsresultaat” van alleen ProRail en FNV Spoor. De cao-onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen was zeer ontstemd over deze gang van zaken. Ons standpunt is dat leden van het CNV voor het eindbod hebben gestemd en dat we niet meer gaan onderhandelen.


Wel overleg, geen onderhandelingen
ProRail heeft altijd de intentie gehad om met alle partijen een cao-akkoord af te sluiten. Afgelopen woensdag hebben partijen weer met elkaar gesproken om uit de impasse te geraken. CNV Vakmensen heeft nogmaals benadrukt dat er vanuit hun kant niet meer onderhandeld zal worden. Aan ProRail en in 2e instantie ook aan FNV Spoor is door ons duidelijk gemaakt dat we niet ons zonder slag of stoot zullen aansluiten bij hun “onderhandelingsresultaat”.  Er is immers geen overleg met ons gevoerd. Het CNV kan niet anders dan  “het onderhandelingsresultaat” voor te leggen aan de kaderleden en leden. Om de kans op succes te vergroten gaf de onderhandelingsdelegatie ProRail mee om CNV elementen, die gedurende de reguliere onderhandelingen waren gesneuveld, op te nemen in “het onderhandelingsresultaat”.


Eindbod, onderhandelingsresultaat, voorstel om te komen tot een resultaat van onderhandelingen
 
De staking heeft overigens niet geleid tot een grote wijziging van het eindbod. CNV Vakmensen vroeg zich in het overleg van woensdag daarom af of een staking wel het goede middel is geweest om de eisen kracht bij te zetten.

ProRail stelde voor een nieuw document op te stellen, dat kan leiden tot een door alle partijen gedragen onderhandelingsresultaat. In dit conceptvoorstel heeft ProRail een tweetal CNV elementen opgenomen, namelijk de mogelijkheid voor medewerkers in consignatiediensten gebruik te laten maken van “de eerder stoppen met werken regeling” en er vindt een onderzoek plaats naar de onvrede bij de verkeersleiding. De problematiek die zich daar afspeelt heeft slechts zijdelings met de cao te maken, maar zijn wel vaak van invloed op de onderhandelingen.

Hoe nu verder?
Begin volgende week gaan de kaderleden van CNV Vakmensen (Bedrijfsledengroep) zich buigen over het voorstel van ProRail om te komen tot een onderhandelingsresultaat. We zullen nagaan of de wijzigingen van het eindbod nadelige gevolgen hebben voor onze leden en/of de aanvullingen goed zijn omschreven. Daarna bepaalt de BLG of er gesproken kan worden over een onderhandelingsresultaat dat positief aan de leden kan worden voorgelegd. De verwachting is dat de leden in de 2e helft van de volgende week het nieuwe document zullen ontvangen en een stemformulier.


De onderhandelingsdelegatie,

Marcel Walraven (kaderlid)
Harry Smelt (kaderlid)
Jerry Piqué  (bestuurder)
E: j.pique@cnvvakmensen.nl