Geen partij meer bij cao Kerry NL BV

Na een tijd afwezig te zijn geweest, is het tijd om de zaken weer op te pakken.

Nu zijn wij binnen CNV Vakmensen met een herstructurering bezig in de manier waarop wij werken (wij gaan nog veel meer werken vanuit arbeidsmarktregio’s). Dit is gelijk ook een moment om kritisch te kijken naar de cao’s waarin wij partij zijn. Twee van de criteria waar wij naar kijken is het aantal leden dat wij bij een bedrijf of in bedrijfstak hebben en de hoeveelheid tijd die collectieve belangenbehartiging kost. Het aantal leden van CNV Vakmensen bij Kerry NL BV is op dit moment klein en daarom hebben wij besloten om nu geen partij meer te zijn bij deze bedrijfs-cao. Dat is een vervelende afweging die wij hebben moeten maken, maar toch vragen wij hiervoor uw begrip. De cao Kerry NL BV zal worden voortgezet, maar op dit moment niet met CNV Vakmensen als cao-partij

Uiteraard blijven wij de belangen van onze leden bij Kerry behartigen in het kader van individuele belangenbehartiging. Dus mocht je vragen hebben over werk- en loopbaangerelateerde zaken, dan kun je nog steeds bij ons terecht. De individuele belangenbehartiging staat los van de collectieve belangenbehartiging zoals het afsluiten van een cao.

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn of ontstaan dan hoor ik dat graag.

Judith ten Broeke
Bestuurder
CNV Vakmensen
M: 06 53 68 33 39
E: j.tenbroeke@cnvvakmensen.nl