Al het nieuws

Geen nieuwe Cao Ricardo

Op 3 september 2020 hebben vakbonden met de directie van Ricardo gesproken. Vanuit Ricardo lag het voorstel om de huidige cao met 1 jaar te verlengen. Wij hebben dit voorstel eerder voorgelegd aan onze leden. De meeste van jullie hebben gekozen voor een ongewijzigde verlenging van de cao van 1 jaar in plaats van 6 maanden.

Daarnaast vonden jullie belangrijk dat er een werkgelegenheidsgarantie moest komen. Daarin moet vanwege de huidige onzekere tijden, binnen Ricardo niet alleen naar winst of verlies gekeken worden, maar vooral naar het perspectief. Wat is er op termijn mogelijk. Daarbij is de orderportefeuille van Ricardo leidend. Dit hebben wij vandaag teruggegeven aan jullie werkgever. 

Geen garantie, maar een intentie 
Ricardo geeft aan nu geen werkgelegenheidsgarantie te kunnen geven. De reden is dat pas medio november duidelijk is of er dan vanuit Corporate een breed gedragen perspectief is. Nu is dat niet het geval. Wel is er de bereidheid om een intentieverklaring af te geven richting het personeel. 

Geen nieuwe cao 
Zonder een werkgelegenheidsgarantie is het voor ons onbespreekbaar om een nieuwe cao af te spreken. De huidige cao heeft een nawerking voor de huidige en nieuwe medewerkers. Deze nawerking loopt door tot 1 juli 2021. Vakbonden zien daarom nu geen toegevoegde waarde om een nieuwe cao te ondertekenen. Wel is de afspraak gemaakt om in januari 2021 de nieuwe cao onderhandelingen te starten. Dan weten we ook waar we met zijn allen aan toe zijn en dan bepalen we wel wat de inzet voor de nieuwe cao zal zijn. 

Vinger aan de pols houden 
Tot januari is het ook de bedoeling dat Ricardo de vakbonden op de hoogte gaat houden van alle ontwikkelingen. Het is belangrijk om, gezien de omstandigheden, op tijd te schakelen en bij te sturen. Ontwikkelen van de medewerkers en producten is een belangrijke vereiste. 

Digitale bijeenkomst 8 september 
Vakbonden willen tijdens een gezamenlijke digitale bijeenkomst, via Teams, eventuele vragen beantwoorden.
Dit willen wij doen op dinsdag 8 september van 18:00 tot 19:30. Aanmelden kan via jouw vakbondsbestuurder (Jerry Piqué: j.pique@cnvvakmensen.nl) of één van de kaderleden. Wij zorgen dat je na aanmelding een inloglink ontvangt.

René Koor                 - bestuurder AVV
Jerry Pique                - bestuurder CNV Vakmensen
Roos Rahimi              - bestuurder FNV Spoor
Jan Welvaarts            - Kaderlid AVV
Laurens Jan Kos        - kaderlid CNV Vakmensen
Henri Eikenaar           - Kaderlid FNV Spoor