Geen nieuw voorstel voor pensioen VIVAT

CNV Vakmensen heeft afgelopen weken overlegd over een verbeterd voorstel voor een nieuwe pensioenregeling bij VIVAT, nadat eind vorig jaar het onderhandelingsresultaat werd afgewezen oor een meerderheid van de vakbondsleden. Het hernieuwd overleg heeft niets opgeleverd.

Verbetering leek in de maak
Na het afwijzen van het voorstel voor een zgn. CVP-regeling (Colletief Variabel Pensioen, een variant op IDC) in plaats van de huidige CDC-regeling, zijn we opnieuw om de tafel gegaan. Konden we tegemoet komen aan (een deel van) de bewaren die jullie hadden genoemd tegen het voorstel van vorig jaar? Bijvoorbeeld door de keuzemogelijkheden te vergroten voor wie iets meer zekerheid wilde wat betreft de pensioenuitkering? Daarvoor zijn er een aantal ideeën onderzocht, waarvan een enkele ook haalbaar leek.                          

Definitief “nee” van VIVAT
Deze week bleek dat de Raad van Bestuur van VIVAT nu toch geen aanpassingen wilde aan het oorspronkelijke voorstel. Dat betekent dat het overleg abrupt is afgebroken en er dus ook geen verbeterd voorstel ter stemming wordt voorgelegd aan de leden van de vakbonden.

Toekomstig pensioen bij VIVAT
De eerder gemaakte afspraak over het voortzetten van de huidige pensioenregeling in 2019 blijft sowieso staan. Cao en sociaal plan lopen eind 2019 af. Gezien het tijdspad rond de “verkoop” van VIVAT, kunnen we naar verwachting pas in de tweede helft van 2019 de draad van het overleg over jullie arbeidsvoorwaarden, inclusief pensioen, weer oppakken. Het is nu nog een grote vraag in welke situatie VIVAT als werkgever dan zal verkeren. Wordt het bedrijf helemaal overgenomen of niet? Zal er sprake zijn van fusie met een andere verzekeraar of niet? We kunnen er nu niets met zekerheid over zeggen, maar CNV Vakmensen zal, in welke situatie dan ook, zich er samen met jullie sterk voor maken om ook voor 2020 goede arbeidsvoorwaarden af te spreken.

Reacties
Wil je iets kwijt naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem contact op met de CNV-onderhandelaar Jolien Dekker, via j.dekker@cnvvakmensen.nl of 06-23811392.