Al het nieuws

Geen cao voor werknemers Goodix?

Op donderdag 9 december 2021 heeft het Goodix-management laten weten geen nieuwe cao en geen sociaal plan met ons te willen afsluiten. Wel wil het management praten over arbeidsvoorwaarden met de ondernemingsraad (OR), wij vinden dat geen goed idee. In de eerste plaats omdat intussen 60% van de Goodix-medewerkers wordt vertegenwoordigd door het CNV. In de tweede plaats is een OR niet bedacht om cao’s af te sluiten, zie ook ‘Wet op de Ondernemingsraden’. Daarom is de OR dan ook van mening dat het aan het CNV is om een cao af te sluiten en werd dat standpunt bevestigd door de CNV-leden, zo bleek uit de eerder gehouden enquête.

Andere opvatting
Alhoewel Goodix-management de indruk wekt met de OR in gesprek te zijn over arbeidsvoorwaarden, heeft de OR ons eerder laten weten geen overleg te willen over cao en dergelijke omdat dat het werk is van vakbonden. Tijdens het overleg met Goodix hebben wij daarom onze verbazing uitgesproken over de situatie waarin het management kennelijk een andere opvatting heeft over de wijze waarop zij over dit thema in gesprek zijn met de OR dan de OR zelf!

Geen enkele vooruitgang
Per saldo hebben wij daarom geen enkele vooruitgang geboekt, terwijl wij intussen al weer bijna twee jaar op weg zijn na NXP en verzelfstandiging onder de naam Goodix. Betekent dat voormalig NXP-werknemers met gedateerde arbeidsvoorwaarden te maken hebben omdat bijvoorbeeld bij NXP intussen wel nieuwe afspraken zijn gemaakt over loonsverhogingen en dergelijke. De Goodix-werknemers die na verzelfstandiging zijn aangenomen hebben een eigen contract en moeten voor zover wij weten helemaal maar zien hoe zij upgrades fiksen.

Intussen loopt het de spuigaten uit met allerhande prijsstijgingen in de supermarkt, aan de pomp, energiekosten etc. die werknemers elders (deels) niet gecompenseerd zien. Maar de Goodix-werknemers krijgen op deze manier helemaal het nakijken en hebben te maken met een serieuze achteruitgang van hun reële loon als er verder niets gebeurt (Zie bijlage benchmark).

Hoe verder?
Om iedereen mee te nemen in dit proces, zullen wij op korte termijn een ledenvergadering houden via Teams en nodigen wij iedereen uit om de agenda alvast te reserveren op 12 januari 2022, 12.00 - 13.30 uur via Teams. Uiteraard krijg je voor deelname nog een link doorgezet.
Tijdens deze vergadering zullen wij met onze leden de voor ons nog denkbare openstaande opties en gevolgen doornemen.
Uiteindelijk zullen deze opties in stemming worden gebracht, meeste stemmen gelden. Alleen leden kunnen stemmen! Nog geen lid? Word nu lid, Kijk op https://www.cnvvakmensen.nl/ om je aan de melden als lid, dan kan je gelijk meestemmen.

Met vragen/opmerkingen/commentaar kan je altijd contact opnemen via a.bot@cnvvakmensen.nl.

Mede namens de Goodix kadergroep CNV Vakmensen,

Arthur Bot
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20 44 51 90
E  a.bot@cnvvakmensen.nl

Downloads