Geen beweging bij werkgevers Metaal en Techniek

Inmiddels is de tweede ronde van de cao-onderhandelingen Metaal en Techniek achter de rug. De eerste ronde hebben we gebruikt voor de toelichting van de cao-voorstellen van zowel werkgevers als vakbonden. Waar wij als CNV Vakmensen onze ideeën zoveel mogelijk hebben vertaald naar concrete voorstellen, blijft het gissen naar de inzet en het aanbod van de werkgevers. Over één onderwerp zijn ze wel duidelijk: de maatregelen om fit de eindstreep te halen moeten worden ingekrompen.

Er is een aantal concrete thema’s waarover wij graag het gesprek willen aangaan:

  • loon
  • duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling
  • werk/privé-balans

Loon
Over het loon kunnen we kort zijn. Ons concrete voorstel omvat 4 % ‘loonruimte’. Daarvan willen we 3 % gebruiken voor de feitelijke loonsverhogingen en 1 % voor een individueel opleidingsbudget. We leggen wel een bodem van minimaal €110,00 per maand per loonschaal. Zo’n verhoging in euro’s vinden de werkgevers geen goed plan. Zelf doen ze hier geen concreet tegenvoorstel.

Duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling
Wij dragen verder verschillende onderwerpen aan om werknemers in de branche fit en vitaal te houden. RVU, de mogelijkheid om 3 jaar eerder te stoppen met werken tegen een vergoeding van € 1.847 euro bruto per maand. Ook gaven we in deze tweede ronde aan het generatiepact te willen behouden en zelfs uit te breiden. Werkgevers willen hierover wel in discussie, maar dan alleen als alle ‘ontzie-maatregelen’ op tafel liggen voor onderhandeling (zoals bijvoorbeeld de ouderendagen). Ze geven ook aan dat het generatiepact op dit moment zijn doel mist. Op dit moment is dat een recht voor de werknemers. Werkgevers willen hier een dubbele vrijwilligheid in. Dit betekent dat je weer afhankelijk bent van je werkgever of je hiervan gebruik kunt maken. En dat dit dus niet langer een recht is.

Wij vinden het onvoorstelbaar dat werkgevers met verslechteringen komen in een branche waar het een uitdaging is om fit de eindstreep te halen. En waar een groot tekort aan arbeidskrachten is.

Ook hebben we nagedacht over op welke manier we de sector aantrekkelijker kunnen maken voor nieuwe werknemers. De noodzaak hiervan is ook hoog. Denk bijvoorbeeld aan een stagevergoeding voor stagairs in de sector. Hierop is afwijzend gereageerd.

Werk/privé-balans
We hebben voorstellen gedaan tot aanvulling van het bestaande geboorteverlof, betaald ouderschapsverlof en het faciliteren van tijd voor het verlenen van mantelzorg, en het aanwijzen van 5 mei als een betaalde vrije dag. Maar ook het regelen van een thuiswerkvergoeding. De werkgever reageerde afwijzend hierop.

Kortom, we zijn op dit moment nog niks opgeschoten. Volgende week staat er een nieuwe ronde gepland, maar dat is tevens meteen de laatste ronde. Werkgevers zullen dan echt met voorstellen moeten komen die recht doen aan het werk dat jij en jouw collega’s leveren.

Bernard Zijlstra
onderhandelaar cao Metaal en Techniek CNV Vakmensen
M: 06 83396479
E: b.zijlstra@cnvvakmensen.nl