Al het nieuws

Geen acceptabele compensatie verlenging cao Canon

De afgelopen weken hebben we informeel gesproken met jullie werkgever Canon en Canon PP over het aflopen van de cao per 1 juli 2020.

Canon geeft aan de voorkeur te hebben om de CAO te verlengen tot 1-1-2021.
Gezien de onzekere financiële situatie, die is ontstaan door Corona, kunnen we hier wel in meegaan, echter niet totdat er een fatsoenlijke compensatie komt in verband met de 6 maanden overbrugging / verlenging.

Compensatie niet acceptabel
We hebben hier een aantal gesprekken over gevoerd, maar Canon is niet bereid om hier een voor ons acceptabele compensatie tegenover te zetten.
Canon heeft een pot met geld ontvangen in het kader van de NOW 1 regeling.
Ze geven aan niet de NOW 2 aan te vragen omdat ze niet aan de voorwaarden van deze regeling willen voldoen. Het niet toekennen van bonussen en dividenden is een reden geweest om niet de NOW 2 regeling aan te vragen.

Dit zet ons toch wel aan het denken, wel bonussen en dividenden uitkeren, maar geen fatsoenlijke (lees structurele) loonsverhoging voor medewerkers.
Jullie zijn er in de afgelopen jaren in koopkracht al op achteruitgegaan, omdat de loonsverhogingen nauwelijks of niet het inflatiecijfer halen. Terwijl aandeelhouders in Japan zelfs in maart nog een behoorlijke dividenduitkering (7.2%) hebben gekregen.

We begrijpen best dat we in moeilijke tijden zitten en dat de toekomst onzeker is, maar dat neemt in onze optiek niet weg dat wij van mening zijn dat er met twee maten wordt gemeten en wij vinden dat niet eerlijk.

Hoe verder
We zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen en zullen ledenbijeenkomsten gaan organiseren, zo gauw we een onderhandelingsdatum hebben. We kunnen dan tevens aan jullie vragen hoe de resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek dat onlangs is gehouden, aan jullie zijn teruggekoppeld.

Mocht jij als lid van CNV Vakmensen nog vragen hebben over deze nieuwsbrief, stuur dan een mail naar mij.

René Jongen
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 20 29 61
E r.jongen@cnvvakmensen.nl