Geef je mening over de nieuwe Profcore detacheren cao en stem!

De afgelopen maanden hebben de vakbonden en je werkgever onderhandeld over een nieuwe cao. Als partijen hebben we lang gesproken over de uitbreiding van de inlenersbeloning. Dat is voor jou als werknemer die gedetacheerd is van belang, want je inkomen (inlenersbeloning) hangt af van de cao van de opdrachtgever waar je bij werkt. Hetgeen nu besproken is c.q. afspraken zijn gemaakt over de onderdelen die in de toekomst, worden meegenomen in je loon.

Het heeft iets langer geduurd alvorens we jullie konden laten stemmen omdat nog enkele details nader moesten worden uitgewerkt. Wat is er afgesproken?

Looptijd

De cao Detacheren ProfCore loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024. De cao is gelinkt aan de cao voor de uitzendbranche (ABU). Indien er in de looptijd wijzigingen optreden in de ABU cao zullen die besproken worden tussen vakorganisaties en ProfCore.

Inlenersbeloning

De inlenersbeloning zal, zoals die ook is afgesproken in de ABU cao (2021-2023), worden gevolgd c.q. worden in de Profcore Detacheren opgenomen.
Die uitbreiding vindt plaats vanaf 1 oktober 2022, Deze uitbreiding houdt o.a. de volgende punten in:
  • De toepassing eenmalige uitkering vanuit cao-afspraken inlener zal daarbij gelden vanaf 1 juli 2022.
  • Per 1 januari 2023 wordt de inlenersbeloning ook uitgebreid met de vaste eindejaarsuitkering conform de voorwaarden die gelden bij de opdrachtgever.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld gaat ook omhoog. Dat was 8 procent, maar dat gaat vanaf 1 juni 2022 met terugwerkende kracht omhoog naar 8,33 procent.

Werkgroep duurzame inzetbaarheid

Vertegenwoordigers van de vakorganisaties en ProfCore gaan ook in een werkgroep onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, Generatiepact en RVU-regeling (mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan) bespreken.

Vakbondscontributie

Vakbondsleden worden in de gelegenheid gesteld om de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk te verrekenen. In de bijlage vind je de afspraken die tussen de bonden en Profcore Detacheren zijn gemaakt.

Jij beslist!!

Uiteindelijk heb jij en de overige leden het laatste woord. Jij beslist! Laat daarom je stem horen.

Klik hier om te stemmen. Stemmen kan tot en met zondag 31 juli.

Heb je vragen? Stel die via je cao pagina of mail me.


Mede namens Martin Winkens, kaderlid CNV Vakmensen Profcore
Ed Leunissen, bestuurder CNV Vakmensen
E: e.leunissen@cnvvakmensen.nl
M: 06-29023284

Downloads