Functieomschrijvingen TOD zijn gereed

Volgende stap is functies graderen en dan salarissen vergelijken op marktconformiteit.

Donderdag 13 juni 2019 is de TOD-commissie FL II weer bij elkaar geweest. De eerder geplande bijeenkomst van 6 mei was verschoven naar 13 juni 2019. Tevens is de delegatie van FNV Havens versterkt met Serif Dincer nadat Robert van der Loo gekozen is in de nieuwe OR ECT en nu namens de OR de commissie heeft versterkt.

Voor de volledige versie van de gezamenlijke nieuwsbrief, verwijs ik u naar de bijlage.

Fadua Toufik
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 10 20 8590
E: f.toufik@cnvvakmensen.nl

Downloads