Al het nieuws

EVOS in tijden van Corona

Nederland zit al sinds 11 maart grotendeels thuis. Bij EVOS wordt ook volop vanuit huis gewerkt voor zover mogelijk en anders ingedeeld op de terminals. Het is goed om bij te praten met werkgever (video bellen) en dat is gebeurd op 15 april 2020.

Maatregelen rondom Corona
Op 15 april jl. spraken werkgever en vakbonden elkaar via een video call. Uiteraard hebben we informatie gedeeld over de situatie bij EVOS op dit moment tijdens de Coronacrisis.
Voor EVOS is het belangrijk dat de medewerkers veilig kunnen werken en de RIVM-maatregelen moeten worden nageleefd. Een aantal collega’s werken preventief vanuit huis, omdat ze klachten hebben zoals door het RIVM aangegeven. Better safe then sorry. Daarmee wordt zoveel mogelijk veiligheid in gebouwd voor de medewerkers.

De brandstofketen is ook aangemerkt als vitaal beroep. Dus jouw werk bij EVOS valt onder vitaal beroep en is essentieel voor Nederland. Daar mag je trots op zijn!
EVOS heeft heel snel met een minimale bezetting gedraaid na de eerste aangekondigde maatregelen door de overheid. De operationele ploegen zijn teruggebracht naar een minimale bezetting. Dat gaat tot op heden goed voor de bestaande werkzaamheden. Het onderhoudsprogramma is ook teruggebracht. Hygiënemaatregelen en social distancing worden toegepast op de terminals. Kortom, alles is in werking gesteld om jou veilig je werk te kunnen laten doen, dan wel aangepast.

Het ziekteverzuim is toegenomen sinds de Coronacrisis is uitgebroken. In maart is het percentage ziekteverzuim over de 10% heen. Dat is een behoorlijk percentage. Hopelijk neemt dat gauw weer af.

De Coronacrisis heeft voor lange en korte termijn gevolgen voor EVOS als bedrijf, waardoor er nu op (korte termijn) veel meer werk is en op langere termijn afname zal zijn van werk door de internationale daling van de vraag naar olie. De inschatting van deze internationale daling is 30%. EVOS houdt hier al rekening mee en hoopt hier zo min mogelijk nadelige gevolgen van te ondervinden op bedrijfsniveau.

Op de terminals is het soms aanpoten, omdat er met minder bezetting wordt gewerkt door de maatregelen. Het advies vanuit CNV vakmensen is: “blijf op jezelf en elkaar letten”. Als het werk de spuigaten uitloopt, trek dan tijdig aan de bel.

Pilot zelfroosteren of flexploeg
Sinds 2016 is er een pilot zelfroosteren of flexploeg waar vijf collega’s aan deelnemen. Deze is onlangs geëvalueerd waar een aantal collega’s en de OR bij betrokken zijn geweest.
Volgens medewerkers die in deze zesde ploeg draaien is het een fijne manier van werken door de flexibiliteit die dat geeft. Keerzijde is dat het ook meer energie kost door de sprongen in diensten.
CNV vakmensen heeft gevraagd naar onderliggende documenten van deze pilot, zodat we kaders hebben voor nu en de toekomst als het zelfroosteren na 2020 in de cao komt te staan. Zodoende kunnen ook de aandachtspunten worden opgenomen die uit de evaluatie zijn gekomen.
We houden vinger aan de pols. Of het zelfroosteren een feit wordt, is hiermee nog niet gezegd. Daar heeft CNV vakmensen te weinig informatie nog voor.

Cao-traject/planning 2020
Door de huidige situatie is het lastig plannen, maar dat mag een cao-traject wat CNV Vakmensen betreft niet tegen houden. CNV vakmensen wil graag dat de onderhandelingen vooraf worden ingegeven door themabehandelingen. Eind mei starten we met een vervolgcall of fysieke vergadering (als dat dan alweer kan) waar partijen een thema zullen bespreken in aanloop naar de onderhandelingen in het najaar van 2020. Eind 2020 loopt namelijk de cao Vopak af en zal EVOS een eigen cao moeten hebben. Uiteraard is er nawerking, dus zal 2021 niet geheel cao-loos zijn. We hopen in de zomer van 2020 ledenvergaderingen te kunnen houden in aanloop naar de cao-onderhandelingen in het najaar.

VOTOB functienoodzakelijk of niet?
Er zijn vragen over de status van een VOTOB-opleiding. Is dit een functienoodzakelijke opleiding of een opleiding die niet nodig is? Bij CNV vakmensen is gemeld dat dit bij aanname (sollicitatie) als een functienoodzakelijke opleiding wordt gezien. EVOS geeft aan dat dit een opleiding is voor eigen ontwikkeling voor 2e operators. Voor de 1e operator is het wel functienoodzakelijk. Daarom moet dit deels in vrije tijd worden gevolgd.
EVOS zal kaders opstellen en overleggen met de vakbonden, zodat er duidelijkheid komt voor iedereen.

Tot slot
Blijf veilig en gezond in deze rare tijden. De een zit thuis, de ander werkt en/of heeft kleine kinderen thuis die huiswerkbegeleiding moeten krijgen. Alles is anders momenteel en we missen de sociale omgeving.
Het is een heftige tijd met beperkingen die wij niet kennen in een land van vrijheid.
Blijf de regels naleven die het RIVM ons heeft opgelegd. Doe dit voor jezelf en voor anderen. Sterkte en succes! En een groot applaus voor jouw inzet de afgelopen tijden.

Vragen/opmerkingen
Heb je vragen of opmerkingen dan kun je de kaderleden benaderen: David Prins, Ayolt Vaatstra, Martijn Wiebes, Ercan Oraz, Bertus Spanjersberg en Bas Nuij. Uiteraard kun je ook de vakbondsbestuurder per mail f.toufik@cnvvakmensen.nl benaderen.

Mede namens de kaderleden,

Fadua Toufik,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 10 20 85 90
E f.toufik@cnvvakmensen.nl