Evaluatie Sociaal plan Lefier

Op 5 oktober 2020 hebben vakbonden een gesprek gehad met jullie OR en aansluitend met de directeur-bestuurder en manager P&O. Beide gesprekken waren goed en constructief.

Vragenlijst evaluatie Sociaal Plan
Met deze nieuwsbrief informeren wij je graag over wat is besproken. Op 23 november komt er een vervolggesprek met Elles Dost en Elizabeth Bakhuis. We willen dan met elkaar het reorganisatieproces VMP en het sociaal plan evalueren. Dit kunnen we natuurlijk niet doen zonder jullie input. Vandaar dat wij een vragenlijst hebben opgesteld en je verzoeken deze te willen invullen nadat je deze nieuwsbrief hebt doorgelezen. Klik hier om meteen naar de digitale vragenlijst te gaan.
Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je dit webadres gebruiken om op internet ook de vragenlijst in te vullen: https://bit.ly/3lcDimR.  Invullen van deze vragenlijst kan tot uiterlijk 22 november 2020.

Gesprek OR
Als gezegd was het gesprek met de OR goed. We hebben een aantal belangrijke punten besproken waaronder de impact van Corona op de organisatie, de stand van zaken rond de herstructurering VMP, de samenwerking tussen OR en directeur-bestuurder en de samenstelling van de OR.
We hebben begrepen dat Lefier snel heeft gereageerd op Corona en een ‘Corona-team’ heeft ingericht. Er zijn acties uitgezet op basis van de richtlijnen. De kantoren zijn Coronaproof gemaakt en de collega’s die thuiswerken kunnen gebruik maken van onder andere een bureaustoel, beeldscherm en toetsen-bord.

VMP-proces
De OR geeft aan dat zij in gesprek blijft met de directie over het VMP proces. Op dit moment is er vooral aandacht voor het ICT-landschap. De schakeling tussen de systemen loopt nog niet goed. Er zijn nog achterstanden. Deze moeten aan het einde van het jaar weggewerkt zijn. Lefier moet hiervoor ook de ruimte geven. Een belangrijk aandachtspunt is de interne communicatie en afstemming. Na 1 juli 2020 zou het proces geëvalueerd worden, maar doorat het langer loopt is dit uitgesteld tot het eind van dit jaar. De OR heeft daarom om een tussentijdse evaluatie gevraagd.
De OR is tevreden over de samenwerking met jullie nieuwe directeur-bestuurder.

Voltallige OR
Sinds kort is de OR voltallig en zijn alle vacatures ingevuld. De OR is daar heel blij mee. Ze hebben een teamdag gehad waarbij de samenwerking, invulling werkgroepen en commissies besproken werden. 

Gesprek met de directeur-bestuurder
De belangrijkste reden van dit gesprek was om kennis te maken. We hebben het verder gehad over de eerste indrukken van mevrouw Dost over de organisatie. Ze gaf aan dat de mensen bij Lefier betrokken en bevlogen zijn. De organisatie zelf is wel wat ingewikkeld georganiseerd, de mensen hebben hier last van.
Zij wil dit aanpakken door aan de slag te gaan met het ondernemingsplan. Hier worden de werknemers bij betrokken. Dit is dan ook een kans voor de medewerkers om mee te denken over de organisatie. Uiteraard hebben we ook met mevrouw Dost gesproken over het VMP proces. Zij geeft aan dat nog niet alles goed verloopt. Zo moet er meer aandacht komen om de teams goed op elkaar in te spelen, is er focus op het ICT-proces en het wegwerken van de achterstanden.
Mevrouw Dost geeft aan dat de mensen alle ruimte krijgen om de achterstanden weg te werken. Ook zij geeft aan dat de manier van communiceren beter kan zodat ieder zich gehoord voelt. Dit pakt Lefier ook verder op.

Evaluatie Sociaal Plan
Tijdens de eerste helft van 2020 is het verhuurmutatie- en incassoproces (VMP) geherstructureerd. Daarvoor hebben de bonden een sociaal plan afgesloten. Het is goed gebruik om een sociaal plan na afloop te evalueren. Jullie zijn allemaal van dichtbij of wat verder af, direct of indirect, betrokken geweest bij de herstructurering. Daarom willen wij graag jouw ervaringen en aandachtspunten horen. Wil jij de vragenlijst ook voor ons invullen? Invullen kan tot uiterlijk 22 november 2020.

Sabine de Vriend, FNV Bouwen & Wonen en
Marit Wagenmakers, CNV Vakmensen
T 06 – 51 20 30 85 / m.wagenmakers@cnvvakmensen.nl