Er wijzigt iets met betrekking tot NN-CDC-pensioen

Zoals je wellicht weet is de marktrente historisch laag. Deze lage rente maakt dat het opbouwen van pensioenen duurder wordt en dit heeft voor veel pensioenfondsen gevolgen. Zo ook voor NN CDC Pensioenfonds en zijn deelnemers.

Vanwege de lage rente in combinatie met de huidige vaste premie, ziet NN CDC Pensioenfonds zich genoodzaakt de pensioenopbouw voor 2020 te korten.

Opbouwkorting door lage rente
Hoe lager de rente is, hoe hoger de ‘kostprijs’ van pensioen. Nu de rente zo sterk is gedaald, worden pensioenen duurder en is de vaste premie niet meer toereikend voor de beoogde opbouw. Hierdoor is NN CDC Pensioenfonds nu genoodzaakt de pensioenopbouw voor 2020 te korten. Het gaat alleen om het CDC-pensioen. Helaas hebben wij niet kunnen voorzien dat de rente al zo snel zo laag zou worden.

Korting betekent dat je minder pensioen opbouwt per jaar
In de NN CAO is voor 2020 een ambitie voor een pensioenopbouw van 1,875% vastgelegd. In 2020 wordt de opbouw verlaagd naar 1,552%. Dit betekent dat je in 2020 17,20% minder pensioen opbouwt. Om je een idee te geven om hoeveel geld dit jaarlijks gaat als je 45.000 euro per jaar verdient scheelt dat 8 euro per maand. Op SAM staan nog meer voorbeelden.

De korting geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2020 in het NN CDC pensioenfonds zit
De opbouwkorting geldt voor alle deelnemers van NN CDC Pensioenfonds die vanaf 1 januari 2020 deelnemen aan het pensioenfonds, ook voor de voormalig Delta Lloyd-collega’s. De opbouwkorting heeft geen effect op eerder opgebouwd pensioen bij NN CDC Pensioenfonds of bij andere pensioenfondsen, zoals het gesloten Pensioenfonds ING.

De vaste werkgeverspremie heeft invloed op de opbouw
Voorheen was de werkgeverspremie gekoppeld aan de rente. Bij een lage rente betekende dit een hogere werkgeverspremie voor NN. Daarom is er een vaste werkgeverspremie afgesproken. Dit is gedaan om het pensioen betaalbaar en de kosten van arbeidsvoorwaarden beheersbaar te houden. Niet te voorzien was dat de rente zo snel zou dalen en dat dit gelijk gevolgen voor de opbouw zou hebben.

De korting geldt in ieder geval voor 2020
Ieder jaar neemt NN CDC Pensioenfonds een besluit over de opbouw voor het komende jaar. Bij een blijvend lage rentestand is het niet uitgesloten dat voor 2021 opnieuw een opbouwkorting noodzakelijk zal zijn.

Nieuwsbrief en webcast op 12 november
Op 12 november krijg je een nieuwsbrief van het NN CDC Pensioenfonds. Ook is er op die dag een webcast over dit onderwerp.

Geen gevolgen voor de premie die jij betaalt
C
NV Vakmensen vindt dit een hele vervelende situatie. Dat dit niet het enige pensioenfonds is die hiermee geconfronteerd wordt, maakt het voor jou niet minder vervelend. Helaas was dit echt onvoorzien. Gelukkig blijf jij gewoon 6% premie betalen, dat wijzigt niet.

Ike Wiersinga,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 0623500986
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl