Al het nieuws

Er is niets mis met APN-contracten volgens Arriva!

Enige tijd geleden hebben wij Arriva aangegeven dat het verstrekken van APN contracten in strijd is met de cao openbaar vervoer. Daarnaast hebben wij aangegeven dat wij gehoord hebben dat medewerkers pas in aanmerking komen voor een andere functie als ze instemmen met een APN-contract.
APN contract verplicht voor bepaalde functies
Arriva geeft aan dat het in strijd is met het interne arbeidsvoorwaardenbeleid, dat medewerkers verplicht zouden zijn een APN contract te tekenen alvorens in aanmerking te komen voor een andere functie. Het mag dus niet voorkomen dat het solliciteren naar een functie in loongroep 9 of hoger, alleen mogelijk is als je een APN contract tekent.
Arriva vraagt ons voorbeelden aan te leveren, als dat is voorgekomen.
Mocht jou dit zijn overkomen, zou je ons dat kunnen laten weten? Wij zijn benieuwd naar voorbeelden, ook als je liever niet hebt dat wij jouw naam doorgeven. Wel helpt het te weten waar en wanneer dat het geval is geweest. Nogmaals wij geven geen namen door jij ons daar geen uitdrukkelijke toestemming voor gegeven hebt.

APN contracten zijn beter
Dat is althans wat Arriva zegt. Maar waar blijkt dat dan uit? Volgens ons zijn ze alleen maar slechter. Vijfentwintig vakantiedagen per jaar, geen ATV, geen toegang 60+ regeling, geen einde jaarsuitkering, geen fiscale verrekening vakbondscontributie, en 1 jaar 100% loondoorbetaling bij ziekte ipv 2 jaar. Waar zit dan de verbetering?

Loonschaal 9 geldt als bodem voor APN contracten
Volgens Arriva betreft dit "veelal leidinggevende en zware (specialistische) HBO functies". Wij twijfelen daaraan. Het zijn gewone middenkaderfuncties op gemiddeld HBO-niveau.

Corporate functies
Medewerkers met een APN-contract, aldus Arriva, worden ingezet op verschillende afdelingen in Nederland of daarbuiten, waarbij verschillende cao's van toepassing zijn. Voor de eenvoud lost Arriva dit op met een APN-contract. Wij herkennen dit niet. Volgens ons is uitwisseling met het buitenland niet noemenswaardig en is dat ook anders op te lossen.

Hay
De cao OV stelt de grens voor zwaardere functies met een ander arbeidsvoorwaarden beleid vanaf schaal 12 en hoger. Dit zijn de huidige Hay contracten die toegesneden zijn op dit functie niveau. Dit biedt Arriva ook de mogelijkheid om maatwerk te leveren.

Arbeidsvoorwaarden geen taak voor de OR
Arriva geeft aan dat zij de APN regeling is overeengekomen met de COR. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn geen competentie van de medezeggenschap. Arriva had dit dus met vakbonden moeten afstemmen. Bovendien als Arriva de huidige cao als knelpunt ervaart hadden zij dat ook kunnen inbrengen tijdens de onderhandelingen. Dat is niet gebeurd.

Hoe verder?
Wij zijn het niet eens met het standpunt van Arriva, dat is volkomen duidelijk. We zullen ons echter moeten beraden hoe we dit probleem aanpakken. Het zal ons zeker helpen wanneer blijkt dat Arriva op oneigenlijke gronden medewerkers dwingt een APN contract te tekenen. Dus nogmaals heb je hiermee te maken, of is het jou overkomen, laat het ons weten. Mijn e-mail adres vind je hieronder. Daarbij nogmaals de verzekering dat wij geen naam zullen doorgeven zonder uitdrukkelijke toestemming.
Met de CBLG Arriva zullen wij verder afstemmen, mogelijk na juridisch advies, hoe wij als CNV Vakmensen dit verder zullen oppakken.

Evert Jan van de Mheen
vakgroepbestuurder
ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl