Al het nieuws

Er is een update over je cao!

We zijn nog altijd aan het onderhandelen over de nieuwe cao. Zoals het er nu voor staat, zal dit een langdurig proces worden. We hebben beloofd om na ieder gesprek een korte update te geven. Wij vinden namelijk dat jij, als lid van de vakbond, er recht op hebt om te weten wat er aan die onderhandelingstafel gebeurt. Het gaat over jouw cao.

Om met de deur in huis te vallen. Die tekstuele aanpassingen in de cao die Albemarle voorstelt dus. Ze moesten leiden tot ‘eenduidigheid’. In de huidige vorm zou er te veel discussie ontstaan. Er was behoefte aan meer duidelijkheid. Het begon als een sprookje. Des te dieper we er in duiken, des te meer we verdrinken in het moeras van teleurstellingen. De vorige keer hebben we jullie geïnformeerd over het ‘moderniseren van de seniorenrechten’, waardoor je 8 vrije dagen kunt verliezen. Gisteren ging het over andere (zeer inhoudelijke) aanpassingen.

Een simpel voorbeeld. Er staat nu in je cao dat je betaald verlof kunt opnemen in het geval van overlijden van je partner, (pleeg)kind(eren) of (schoon)ouder(s). Dat verlof kun je opnemen vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie. Als vakbonden stellen wij voorop dat het overlijden van een dierbare een zeer ingrijpende en verdrietige gebeurtenis is. Het rouwproces eindigt niet op de dag van de begrafenis of crematie; vaak voel je de klap pas echt als je je dierbare moet achterlaten. Soms vindt de begrafenis binnen een paar dagen plaats, maar soms kan dat ook langer duren door omstandigheden. In de huidige cao kun je betaald verlof krijgen tot de dag van de begrafenis of crematie. Het maakt niet uit of de begrafenis twee dagen later of twee weken later plaatsvindt. Albemarle stelt nu voor om een bovengrens van vijf dagen of vijf diensten in te stellen. Dit voorstel valt rauw op ons dak. Aan verdriet kun je geen maximum verbinden.

Zo zijn er meer voorstellen waar wij moeite mee hebben. Het zal daarom naar verwachting veel tijd kosten om tot een resultaat te komen dat wij aan onze leden kunnen voorleggen.

Overigens; we kunnen niet langer doen net alsof de aanpassingen die worden voorgesteld ‘tekstueel’ zijn. Dat zijn ze niet.  Ze zijn simpelweg inhoudelijk. Ze raken aan de rechten van de werknemers. We kunnen ze niet wegmoffelen onder de noemer ‘tekstueel’ als het praktisch betekent dat je straks niet meer aanwezig kunt zijn bij de begrafenis van een dierbare. Laten we het beestje bij de naam noemen. In het kader van de ‘eenduidigheid’.

Door omstandigheden binnen de vakbond, duurde de afgelopen onderhandeling korter dan in eerste instantie was gepland. Daardoor hebben we niet de volledige terugkoppeling van de werkgever kunnen ontvangen. De volgende onderhandeling staat gepland op 12 juli. Tijdens die onderhandeling zal de werkgever op de nog openstaande punten een reactie geven.

Als het plaatje voor ons compleet is en we weten waar we staan, zullen we een ledenvergadering houden om alle leden te informeren over wat er momenteel allemaal op tafel ligt. Je ontvangt hiervoor tegen die tijd een uitnodiging.

Mede namens Tosca, Marion, Pieter en Trevor,

 

Münire Manisa (CNV Vakmensen)

Esam Laassal (FNV Procesindustrie)