Al het nieuws

Enquête voorstellen aanpassing cao Goodix / Survey proposals amendment

Hiermee verzoeken wij jou om een paar minuten aandacht te besteden aan de wijziging en/of voortzetting van jouw arbeidsvoorwaarden bij Goodix. Het resultaat van deze enquête zal dienen als input voor het overleg dat wij met het Goodix management zullen starten met als doel om een nieuwe cao voor alle werknemers bij Goodix overeen te komen. - We hereby request that you pay attention to the change and/or continuation of your employment conditions at Goodix for a few minutes. The result of this survey will serve as input for the consultation that we will start with the Goodix management with the aim of agreeing a new collective labor agreement for all employees at Goodix.
Klik hier om de enquête in te vullen/Press here to fill the survey

Na inventarisatie zullen wij zo snel mogelijk het eindresultaat laten weten, waarbij de meeste stemmen gelden en elke stem geldt indien je je naam vermeld. Lever je feedback voor 19 oktober 2021 in.
After inventory, we will let you know the end result as soon as possible, with the most votes counting and every vote counts if you mention your name. Submit your feedback before October 19, 2021

Krijg jij deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou, of je hebt je uitgeschreven voor nieuwsbrieven van CNV Vakmensen. Wij willen het liefst jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen van al het cao-nieuws. Kijk daarom op “mijncnv” op onze site: www.cnvvakmensen.nl om dit te controleren of geef je e-mailadres opnieuw door. Om je stem toch uit te brengen ga dan naar: https://bit.ly/30SbXNQ

If you receive this newsletter by post, we do not have your e-mail address, or you have unsubscribed from CNV Vakmensen newsletters. We would prefer to inform you as soon as possible of all the CLA news. Therefore, look at “mijncnv” on our site: www.cnvvakmensen.nl to check this or provide your e-mail address again. To cast your vote, go to https://bit.ly/30SbXNQ

CNV Vakmensen
Arthur Bot, bestuurder
E: a.bot@cnvvakmensen.nl