Al het nieuws

Enquête tweede plan NS

NS heeft een hernieuwd voorstel gedaan voor een pact. CNV Vakmensen en de andere bonden gaan hiermee terug naar de leden. De COR gaat terug naar de OR-en. CNV Vakmensen doet dat op 2 manieren, via een enquête en via digitale bijeenkomsten.
Wat is de werkgelegenheidsgarantie waard?
NS heeft in zijn voorstel voor iedereen, die door de organisatiewijzigingen getroffen wordt, een werkgelegenheidsgarantie afgegeven tot 1 januari 2025. Voorwaarde is dat je flexibel moet zijn. NS heeft een tipje van de sluier over die flexibiliteit opgelicht, maar het is de vraag of dat voldoende is. Bovendien wordt er gedurende 2 jaar geen loonsverhoging gegeven. Is de werkgelegenheidsgarantie het waard dat je flexibel moet zijn en dat je geen loonsverhoging krijgt? Ook is het nog zo dat niet van iedereen een gelijksoortige flexibiliteit wordt gevraagd. Tevens is ook nog steeds niet duidelijk wat coronagerelateerd is en wat niet.

NS heeft dat enigszins wel aangegeven, maar al in eerder stadium aan OR-en gepresenteerde plannen worden nu onder dit pact gebracht. HC’s blijven op de trein en houden hun standplaats. Echter, voor servicemedewerkers en monteurs geldt dat zij wel op basis van afspiegeling op 1,5 uur reizen aan het werk gesteld kunnen worden. Monteurs zullen meer overdag en minder 's-nachts hoeven te werken. Dat is fijn, maar dat betekent iets financieels en hoe wordt dat opgelost? Voor kantoorpersoneel en andere directen geldt dat zij meer gericht naar een andere functie geplaatst kunnen worden. Maar hoe dan? Wijzigt je standplaats dan heb je 3 jaar lang recht op reistijdcompensatie. In tegenstelling tot het vorige plan is ook de opbouw van je pensioen, hetgeen dat je jaarlijks opbouwt, voor 2021 gegarandeerd. En er komt ook meer geld voor extra ontwikkeling. Kortom er zijn nog voldoende vragen over dit plan van de NS. Veel vragen hebben wij al gesteld, maar nog vast niet alles. Daarom hebben vakorganisaties gezegd dat zij opnieuw naar de leden terug willen.

Terug naar de leden: Enquête en bijeenkomsten
Je hebt vast nog heel veel vragen. In ieder geval zijn er al veel vragen gesteld via de mail. Nog niet overal heb ik antwoord op gekregen. Bedenk goed dat dit het plan van NS is. Wij gaan terug naar de leden om te vragen wat jij ervan vindt. CNV Vakmensen wil graag zorgvuldig zijn, daarom is er de mogelijkheid om eerst via de enquête jouw mening te vragen. Later kan je dan naar een digitale ledenbijeenkomst komen, nadat je eerst de enquête hebt ingevuld.

Je kunt hier de enquête invullen. 

Krijg jij deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou, of je hebt je uitgeschreven voor nieuwsbrieven van CNV Vakmensen. Wij willen het liefst jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen van al het cao-nieuws. Kijk daarom op “mijncnv” op onze site: www.cnvvakmensen.nl om dit te controleren of geef je e-mailadres opnieuw door.

Je Achterban
Op Je Achterban kun je het hele cao-traject op de voet volgen en actief over meepraten. Ook deze enquêtes vind je daar. Heb jij collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten? Dat kan dus ook op https://www.jeachterban.nl/nederlandse-spoorwegen-ns/

Iedereen, lid of geen lid, kan op Je Achterban meepraten, de enquête invullen, vragen stellen of iets aan de orde brengen. Je hebt alleen een account nodig. Die kun je zelf aanmaken en is uiteraard gratis.

Tot 15 september aanstaande heb je gelegenheid om te reageren op de enquête. Daarna gaan wij via 2 digitale ledenbijeenkomsten op 17 september van 10.00 uur tot 12.00 uur of op 18 september van 14.00 uur tot 16.00 uur in gesprek over het plan van NS. In de enquête kan je alvast je vragen voor de bijeenkomsten stellen en je melden voor één van de bijeenkomsten. We hopen van je te horen.


CNV Vakmensen
Ike Wiersinga
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
M 06 23 500 986