Al het nieuws

Enquête pensioenen Corbion

In de afgelopen dagen hebben wij je geïnformeerd over de pensioenkwestie waar de sociale partners over zullen gaan onderhandelen. Door de coronacrisis is het niet mogelijk om onze leden in een bijeenkomst te raadplegen, daarom sturen wij jullie een online enquête toe. Vul deze in voor 29 april.

Verhoging premie bij huidige pensioenuitvoerder

Corbion heeft vanaf 2018 uw pensioen op vrijwillige basis bij pensioenfonds BPL ondergebracht. Dit contract loopt tot 01-01-2022 en afgesproken was dat de premie tot 2022 maximaal 19,1% van de totale loonsom zal bedragen. Ondanks deze overeenkomst heeft BPL gezien de financiële situatie van het fonds in december 2019 aangegeven de premie te moeten verhogen. De premie is van 21,7% van de pensioengrondslag (2019) naar 25% van de pensioengrondslag (2020) gestegen. Voor 2021 heeft BPL aangegeven de premie verder te verhogen naar 26,4% van de pensioengrondslag. Dit is dus een premietoename in 2021 van 1,4% van de pensioengrondslag ten opzichte van 2020. In de loop van het jaar zal worden besloten of de opbouw in 2021 ook 1,875% van de pensioengrondslag blijft.

Op grond van de aanpassingen in de premie zijn cao-partijen in overleg hoe hiermee om te gaan. Omdat pensioen onderdeel is van de cao dienen wijzingen in de regeling voorgelegd te worden aan de leden van de vakbonden. Vooralsnog zijn hier een drietal mogelijkheden naar voor gekomen. De leden van de vakbonden geven mandaat aan de bestuurders welke optie de voorkeur heeft voor verdere onderhandeling.

Enquête en deadline

Voor 15 juni moet er een beslissing genomen worden over de huidige pensioenregeling. Daarom vragen wij je om de enquête vóór 29 april in te vullen zodat wij spoedig kunnen onderhandelen met jullie werkgever. Onder de onderstaande link vind je de enquête:

 https://q.crowdtech.com/3zBPI3q6Qka4PBNXBeQsHg

Als bijlage tref je een hand-out van de Webinar die pensioenadviseur John Kompels heeft gebruikt, daarin heeft hij de voor-en nadelen van de verschillende opties uiteengezet.

Mede namens kaderlid Bernard Freriks

Soraya Faez

Bestuurder CNV Vakmensen

E: s.faez@cnvvakmensen.nl

Downloads