Enquête Cao ProRail 2019

In het voorjaar zal er tussen de directie van ProRail en vakbonden onderhandeld worden over de vernieuwing van de cao Prorail. CNV Vakmensen nodigt jou als medewerker van ProRail uit om aan te geven met welke inzet het CNV de cao-onderhandelingen moet ingaan.

Onder meer op basis van jullie bijdrage formuleert CNV Vakmensen de wijzigingsvoorstellen. 

Bij ProRail heeft CNV Vakmensen een cao-commissie. Deze commissie heeft op basis van het arbeidsvoorwaardenbeleid van CNV Vakmensen en de situatie bij ProRail een enquête gemaakt. Ook dit jaar zal CNV Vakmensen deze enquête zo breed mogelijk uitzetten. Dat betekent dat leden èn niet-leden deze enquête kunnen invullen. 
Klik hier om de digitale enquête meteen in te vullen. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun jeop onze website terecht om de enquête in te vullen: https://www.cnvvakmensen.nl/caos/spoorwegen/cao-prorail/nieuws/enquete-cao-prorail-2019 Je kunt de enquête invullen tot en met 15 februari 2019.

We willen weten wat er onder de medewerkers van ProRail leeft en willen op deze manier een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor onze cao-voorstellen. De leden van CNV Vakmensen bepalen aan de hand van de uitslag van de enquête hoe de voorstellenbrief er uiteindelijk uit zal zien. 
De cao-delegatie van CNV Vakmensen zal dit jaar bestaan uit Marcel Walraven, Harry Smelt, Bastiaan Logtmeijer en Jerry Piqué. 

Jerry Piqué,
bestuurder/onderhandelaar CNV Vakmensen
E j.pique@cnvvakmensen.nl 
M 06 5160 2052