Al het nieuws

Enquête cao Philips

Praat mee over uw arbeidsvoorwaarden. Vul de enquête in voor zondagavond 11 oktober 24.00 uur.
Op 31 oktober 2020 expireert de huidige cao Royal Philips en zullen er arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen gestart moeten worden om tot een aangepast/gewijzigd arbeidsvoorwaardenbeleid te kunnen komen.

Het vorig jaar gevolgde model, te beginnen met een heidag waarop de eerste onderhandelaars van cao-partijen bijeen kwamen om een eerste verkenning van belangrijke thema's te inventariseren heeft zijn vruchten afgeworpen. Ook voor dit jaar staat een heidag gepland en wel op 13 oktober.
Of deze bijeenkomst in fysieke vorm doorgang kan vinden, gelet op de toename van het aantal Covid-19 besmettingen, is nu nog niet bekend.
Het alternatief is een inmiddels ingeburgerde vorm van MS Teams maar deze vorm heeft voor een dergelijke bijeenkomst toch haar beperkingen.

In tegenstelling tot vorige jaar, waarin ik aan de leden een concept cao-voorstellenbrief heb voorgelegd die mede tot stand was gekomen na overleg met de CNV kaderleden, bied ik jou dit jaar de gelegenheid een enquête in te vullen. In deze enquête staan een aantal actuele onderwerpen vermeld, waarover ik graag jouw standpunt zou willen vernemen.

Ik nodig jou dan ook van harte uit om via onderstaande link deel te nemen aan de enquête. Hiervoor heb je de tijd tot zondagavond 11 oktober 24.00 uur.

<<<Klik hier om de enquête in te vullen>>>

Voor degene die deze nieuwsbrief per post ontvangen, ga naar https://www.jeachterban.nl/philips/ om je stem uit te brengen.

Op basis van de uitkomsten van deze enquête zal een cao-voorstellenbrief samengesteld worden. Data voor de cao-onderhandelingen zijn nu nog niet bekend.

Actieve leden welkom
Deelname aan de bijeenkomsten van de landelijke CNV kadergroep is mogelijk. Deze kadergroep treft elkaar vier keer per kalenderjaar. Hiervoor wordt je vrijgesteld van arbeid met behoud van loon. Momenteel vinden deze bijeenkomsten via MS Teams plaats. Heb je interesse laat het dan even weten via het mailadres: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Nieuwe leden
Nog steeds zijn veel van uw collega’s niet georganiseerd als vakbondslid en liften mee op uw lidmaatschap bij CNV Vakmensen. Wellicht dat u uw nog niet-georganiseerde collega kunt interesseren voor een lidmaatschap van CNV Vakmensen. Voor meer informatie of aanmelden ga naar: www.cnvvakmensen.nl

CNV Vakmensen
namens de CNV cao-delegatie:
Ian Cummins ( CNV kaderlid)
Arjan Huizinga ( Bestuurder CNV Vakmensen)