Enquête actiebereidheid Apollo-Vredestein

Afgelopen periode was een roerige periode met in elk geval veel belangstelling voor jullie bedrijf door de politiek en media. We hebben het allemaal kunnen lezen op internet, Tubantia en andere plekken. Dat geeft jullie hopelijk wat moed, maar misschien ook verwarring.
Wat kan ik komende tijd verwachten, denk je wellicht. Terwijl wij dit schrijven, zijn er bijpraatsessie gaande en geweest vanuit de OR, heeft jullie directie een nieuw bijgesteld alternatief van de OR afgewezen omdat ze dat plan niet zien als niet levensvatbaar en zal er aanstaande vrijdag 19 juni en waarschijnlijk op 26 juni opnieuw overleg zijn tussen directie en OR. Want zij behandelen de adviesaanvraag, jullie vakbonden zorgen voor de invulling/nakoming van het sociaal plan en staan jullie bij voor wat betreft het ontslagrecht.

Om met dat laatste te beginnen: we hebben gemerkt dat er zijn veel misverstanden en te weinig kennis aanwezig is over dit ontslagrecht, dus even een toelichting. Lees dit goed door!
In Nederland kun je niet zomaar ontslagen worden door de werkgever door middel van een briefje of mededeling. Dus ook niet op je bruine of blauwe ogen, op je werk als kaderlid voor de bond of de OR en ook niet op een kritische houding en vragen. Ook niet als een journalist je vragen stelt. We leven in een vrij land, een democratie met wet- & regelgeving. Gelukkig maar!

Ontslag via het UWV, een vergunning aanvragen
Nu jullie werkgever wil reorganiseren, moet hij dat aanmelden bij het UWV. En omdat het over een grote groep mensen gaat, moet hij dat ook nog eens doen in het kader van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). Hierdoor wordt het UWV in kennis gesteld van dit voornemen en ontstaat er automatisch een maand “wachttijd”, die pas ingaat als de OR zijn advies heeft uitgebracht. Daarna zal de werkgever de spelregels van het ontslagrecht moeten respecteren. En dat komt erop neer dat hij moet kijken naar uitwisselbare functies, leeftijdsgroepen en dienstjaren. Daar zijn formules en berekeningen voor, zodat sprake is van een evenwichtige verdeling in leeftijd en dienstjaren maar ook naar functies die al dan niet “uitwisselbaar” zijn. Als de werkgever zijn werk goed doet en een juist “plan” aanlevert aan het UWV-loket, gaat het UWV beoordelen of zij al dan niet een ontslagvergunning gaan verlenen. Het UWV beoordeelt of er een “redelijke grond is voor ontslag”. Als het UVW die vergunning (dat is per individuele medewerker!) verleent, kan de werkgever aan het einde van de maand gaan “opzeggen”. Hierna gaat de (individuele) opzegtermijn lopen van minimaal 1 maand en maximaal 4 maanden. Dit alles kan je terugvinden in jullie cao, bladzijde 10 en 11 artikel 4 aanvang en einde arbeidsovereenkomst”. Hierbij hoort dan ook de ontslagvergoeding uit het sociaal plan. Als je bent ontslagen kun je een WW-uitkering aanvragen. Als dit einde van dit jaar actueel gaat worden, staan de juristen van CNV en FNV klaar om jullie bij te staan!

Wat is een VSO?
Er is echter sinds een aantal jaren nog een andere mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en dat is door middel van de VSO (Vaststellingsovereenkomst). Die mogelijkheid staat ook genoemd in jullie huidige sociaal plan en is tegenwoordig een veel gebruikte methode. Als de overeenkomst goed is opgesteld, de spelregels van het ontslag zijn juist gehanteerd dan kun je zo’n VSO ondertekenen nadat je advies hebt gekregen van een jurist van de vakbond waar je lid bij bent. Of een rechtsbijstandverzekering. Hierna kun je de ontslagvergoeding vanuit het sociaal plan tegemoet zien en kun je bij werkloosheid ook WW aanvragen. Hiervoor zijn weer andere spelregels vanuit de wet, maar dat is nu veel te vroeg om daar je aandacht op te richten.

Vakbonden gaan jullie daarbij helpen
Als lid van een vakbond sta je niet alleen. We hebben bij jullie bedrijf een aantal jaren geleden een prima sociaal plan weten af te spreken en die loopt door tot volgend jaar zomer. Jullie directie heeft een aantal keren aan vakbonden en OR bevestigd dat het sociaal plan zal gelden voor de medewerkers die in de eerste ronde worden ontslagen, maar ook in de tweede ronde! Verder schreven we al een aantal keren: de juristen van beide bonden gaan jullie bijstaan en adviseren. Zijn de spelregels goed gehanteerd, heb je een goede VSO gekregen, krijg je de juiste ontslagvergoeding en zo meer zaken die mogelijk voor jou spelen.

Tot zover informatie over het ontslagrecht. Natuurlijk valt er nog meer over te schrijven, maar dit zijn echt de hoofdpunten en belangrijk om te weten, waar sta ik en waar heb ik recht op.

Kunnen vakbonden met jullie actievoeren?
Maar dit is natuurlijk niet alles. We volgen met zorg de ontwikkelingen en de discussie tussen de OR en jullie directie. Wij steunen het alternatieve plan van de OR. De fabriek in Enschede was en is levensvatbaar, alleen niet op deze manier. Wat de uitkomst gaat worden weten we niet maar als het nodig is om collectieve macht, wij noemen dat “sanctiemacht”, in te zetten met elkaar staan jullie dan naast ons? Kunnen wij als dat nodig mocht zijn een staking, of een werkonderbreking organiseren? Staan jullie dan met ons aan de Poort als we daartoe oproepen?

We willen daar een beetje gevoel bij krijgen, Ashna en ik. Daarom sturen we nu ook een soort van “poll” mee. Vul de digitale enquête in en laat weten of je wel of niet actiebereid bent als we daartoe oproepen. Geef een eerlijk antwoord, het is anoniem en alleen bekend bij de vakbondsbestuurders!

Als je “Ja” invult betekent dat ook dat we op je mogen rekenen. Als je “NEE” invult weten we dat ook, dat respecteren we ook!

Dus vul de enquête HIER vandaag nog in, later komen we er op terug samen met de kaderleden van jullie vakbond. En mocht je een rol willen spelen hierin laat het Ashna en mij ook weten, een e-mail zal altijd vertrouwelijk worden behandeld door ons. Krijg je deze nieuwsbrief per post dan kan je op https://www.jeachterban.nl/apollo-vredestein/ uw stem uitbrengen.

Tot zover, het was veel informatie maar nodig denken we, de komende weken zullen opnieuw spannend zijn want de OR zal tot een advies komen en de directie zal moeten bepalen wat ze daar mee gaan doen.

Sterkte en tot ziens,
Gerard van Dijk CNV Vakmensen
Ashna Kamta FNV