Meeste OV-werknemers willen zo snel mogelijk af van de mondkapjesplicht

Enquête onder CNV-leden in het openbaar vervoer

Ruim 86% van de werknemers in het openbaar vervoer vindt dat het kabinet zo snel mogelijk duidelijkheid moet geven over het afschaffen van de mondkapjesplicht in treinen, bussen en trams. Verreweg de meeste werknemers (ruim 78%) willen er zo snel mogelijk vanaf.

Dat blijkt uit een enquête onder 738 CNV-leden die werken bij NS en in het stads- en streekvervoer. ‘Het is niet meer uit te leggen dat vanaf vrijdag vrijwel overal de mondkapjes verdwijnen, behalve in het openbaar vervoer. Het is ook nauwelijks meer te handhaven’, constateert onderhandelaar Evert Jan van de Mheen van CNV Vakmensen.

Bereidheid onder reizigers neemt af

In de enquête zegt 36% van de OV-werknemers dat reizigers zich nu ‘matig tot slecht’ houden aan de mondkapjesplicht. En de bereidheid om een mondkapje te dragen neemt zienderogen af. Steeds minder mensen dragen een mondkapje, constateert 66% van de OV-werknemers. ‘Vanaf vrijdag vervallen vrijwel alle corona-regels. Geen mondkapjes meer, geen anderhalve meter meer. Hoe zien we dat dan voor ons in het openbaar vervoer?’, vraagt Van de Mheen zich hardop af.

Handhaving is een probleem

Bijna driekwart van de OV-werknemers (71%) verwacht komende tijd problemen rond de handhaving. ‘Buschauffeurs en conducteurs hebben er echt geen zin in om politieagent te spelen en alle shit over zich heen te krijgen’, zegt Van de Mheen. ‘We hebben in de praktijk dus te maken met een regel waar steeds minder mensen zich aan houden en waarop niet of nauwelijks wordt gehandhaafd. Dat is niet houdbaar. Om nog meer agressie en conflicten te voorkomen moet het kabinet zich echt bezinnen hoelang we hier nog in het OV aan vast willen houden.’

Kabinet moet snel knoop doorhakken

CNV Vakmensen pleit ervoor dat het kabinet snel een knoop doorhakt en de mondkapjesplicht ook in het openbaar vervoer afschaft. ‘Maak er dan gewoon een advies van en laat mensen hierin vrij. Dan ben je van het gedoe af.’ Tegelijkertijd vindt de bond dat er ook aandacht moet blijven voor de (relatief kleine) groep werknemers die zich zorgen maakt over hun gezondheid. In de enquête is bijna 15% van de OV-werknemers tégen de afschaffing van de mondkapjesplicht. Van de Mheen: ‘Er zijn werknemers met een kwetsbare gezondheid, die terecht bang zijn om ziek worden. Ze moeten zich vrij voelen om dat bij hun werkgever aan te geven. In overleg met de werkgever moet dan gekeken worden hoe ze op een zo veilig mogelijke manier hun werk kunnen blijven doen.’

Enkele reacties uit de enquête:

  • ‘Nu is het al een gedoe. Men provoceert als men je voertuig binnenkomt. Vraag je beleefd om een mondkapje, dan krijg je allerlei verhalen. En als ze hem al op doen, doen ze hem weer af zodra ze gaan zitten.’
  • ‘Het levert alleen maar gezeur op, het moet op vrijwillige basis worden.’
  • ‘Mensen staan straks met carnaval massaal in een volle kroeg en zodra ze het OV instappen moeten ze een mondkapje op. Heel bijzonder vind ik dat.’
  • ‘Als chauffeur heb ik me voorgenomen om er vanaf nu niets meer over te zeggen.’
  • ‘Het is niet meer te handhaven nu de 1,5 meter-regel er af is. We hebben al telkens agressie en ook bij mij is de maat vol.’