Eindresultaat cao-onderhandelingen supermarkten

De afgelopen maanden is er 3 keer overleg gevoerd tussen bonden en werkgevers over de nieuwe cao Vereniging Grootwinkelbedrijf Levensmiddelen.

Het bod van de werkgevers ligt fors onder de eisen die de bonden hebben gesteld, in de voorstellenbrief en vinden wij ook niet passen bij het beeld dat leeft in Nederland. Tijdens de onderhandelingen bleek, dat werkgevers niet bereid zijn verder te gaan dan het eindresultaat wat er nu ligt.

Voorstel werkgevers
In het voorstel van werkgevers zit een loonstijging van 2,5%: met 1,0% per 1 oktober 2019 of per 7 oktober 2019 (periode 11 van 2019) en met 1,5% per 31 december 2019 of 30 december 2019 (periode 1 van 2020) Dit betekent, dat de loonsverhoging omgerekend naar de looptijd van de nieuwe cao lager is dan 1%. Pas vanaf 1 april 2020, is het elk jaar zuiver 2.5%.

De looptijd van de cao is een jaar, van 1 april 2019 tot 1 april 2020. Verder zal in september gestart worden met een verdere vernieuwingsagenda, waarin in ieder geval aanbod moeten komen; verlichting voor oudere werknemers; vergelijking arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs tussen onze cao met de cao beroepsgoederenvervoer; uitbetaling vakantieloon chauffeurs: het loongebouw en het functiehuis. De volledige tekst van het voorstel vind je terug in de bijlage.

Over de invoeringen en uitvoering van de Individuele Leerrekening is eindelijk overeenstemming bereikt. Deze zal uiterlijk 1 januari 2020 live gaan en het budget wat tot op dat moment is opgebouwd, zal dan ook direct beschikbaar komen.

Het woord is aan jou
CNV Vakmensen heeft deze onderhandeling gevoerd namens jou. Met het eindresultaat is nu het moment om te laten weten wat jij vindt. Breng hier jouw stem uit, dit kan tot uiterlijk 8 juli 2019, 12.00 uur. Ontvang je de nieuwsbrief per post dan kun je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar www.cnvvakmensen.nl/caos/detailhandel-food/cao-supermarkten
De stemming loopt tot maandag 8 juli 2019 12.00 uur.

Contact
Als jij een paar leden en/of collega’s bij elkaar krijgt, kom ik langs om hier samen over te praten. Mail of bel mij via de onderstaande contactgegevens voor een afspraak, vragen of jouw mening. Ik spreek je graag!

Jacqueline Twerda,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 2300 6214
E. j.twerda@cnvvakmensen.nl

Downloads