Einde overleg sociaal plan en cao Rütgers Resins

Gisteren kreeg CNV Vakmensen van jullie werkgever te horen dat er geen nieuw bod komt voor het sociaal plan. En er is ook 0,0 % ruimte beschikbaar voor een loonsverhoging in de cao 2019. Zo valt er niet te onderhandelen! Wat nu?

Ledenvergadering over “eindbod”
Onze kaderleden hebben ons laten weten dat het mogelijk is om aanstaande maandag al een ledenvergadering te houden. Daarom nodigen we álle vakbondsleden uit voor een gezamenlijke ledenvergadering van CNV Vakmensen en FNV op

                               Maandag 20 mei, 12.30 – 15.00 uur in de kantine

Wat staat er op de agenda?

  1. Uitleg van het laatste bod van de werkgever over zowel sociaal plan als cao
  2. Stemming over eindbod sociaal plan
  3. Stemming over eindbod (eigenlijk geen bod) cao
  4. Als jullie deze niet accepteren, uitleg over mogelijke acties en procedures daarvoor
  5. Stemming over al dan niet acties (zgn driekwart-stemming)

Eindbod werkgever sociaal plan
De werkgever heeft aangegeven dat er geen onderhandelingsruimte is over het sociaal plan. Er is drie mln. beschikbaar, te weten voor iedereen de dit jaar geldende wettelijke transitievergoeding (dus met factor 1) met een minimum van vier maanden. Dat kost ongeveer 2,5 mln. De overige 5 ton is er dan voor outplacementbegeleiding en scholing, voor een soort sociaal fonds (potje voor “schrijnende situaties”) en mogelijk voor een geringe ophoging van de factor.
Verder heeft de directie ons laten weten dat er buiten het sociaal plan mogelijkheden zijn om een soort “behoud-bonus” uit te keren als medewerkers niet weggaan voor de sluiting van de fabriek. Daarvoor zou een deel van nog te bereiken besparingen (op andere terreinen dan personele kosten) gebruikt kunnen worden. Maar dat is dus geen onderdeel van het sociaal plan, en dat konden we dus niet meenemen in de onderhandelingen.
Jullie zien dat dit eindbod zeer ver weg ligt van de inzet van CNV Vakmensen. Een sociaal plan met een vertrekvergoeding op het niveau van de kantonrechtersformule met factor 1 vereist al het dubbele. En dan zit daar de zo noodzakelijke “van werk naar werk” begeleiding (outplacement- en scholingsbudget) nog niet bij.

Eindbod cao
Daar kunnen we kort over zijn: de directie stelt dat er geen enkele ruimte is voor een nieuwe cao met wat voor loonsverhoging dan ook. Dus niet de 5% die de vakbonden als inzet op tafel hebben gelegd, maar ook geen lager percentage. Gewoon niets.

Een mogelijk actie-traject?
Acties zoals werkonderbrekingen en dergelijke kan je niet zomaar beginnen. We moeten ons houden aan de correcte juridische procedures, maar ook binnen de vakbond hebben we daarvoor regels afgesproken. We zullen de werkgever eerst een formeel ultimatum moeten stellen en ook de tijd geven daarop te reageren. Pas na het verstrijken van dat ultimatum kunnen we overgaan tot acties. Maar om dat te doen, moet 75% van de aanwezige leden instemmen met het stellen van het ultimatum en het zo nodig inzetten van het actie-wapen. Daarom noemen we dat de “driekwart-vergadering”.
Kom dus allemaal naar de ledenvergadering maandag om 12.30 uur. Schriftelijk stemmen is dit keer niet mogelijk!

Jolien Dekker
bestuurder CNV Vakmensen
j.dekker@cnvvakmensen.nl
06-23811392

Kom op 29 mei in actie voor een goed pensioen.
Kijk op www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie en meld je vandaag nog aan!
Als je komt, zorgen wij voor een treinkaartje.