Eindbod Westlake Epoxy cao 2022-2024: Geef je stem!

Op 26 september heeft er overleg plaats gevonden over de cao voor Westlake Epoxy. Dit heeft geleid tot een eindbod dat jullie werkgever heeft uitgebracht (zie bijlage) De communicatie hierover is opgehouden tot woensdagmiddag 28 september in verband met een belangrijke interne mededeling dat op woensdagochtend is vrij gegeven. Graag lichten we het eindbod kort toe en verzoeken we jullie je stem te geven!

Met dit eindbod wil Westlake een cao afspreken voor 24 maanden met 2 loonsverhogingen te weten 5% op 1 april 2022 en 4% op 1 april 2023. Omdat dit niet de gehele voorspelde inflatie afdekt is het een eindbod geworden. Westlake voert de moeilijke marktomstandigheden en het wegvallen van de vraag aan om met dit eindbod te komen waarbij natuurlijk ook naar de relevante omgeving is gekeken. Het is aan de leden om de definitieve afweging te maken. 

Overwerk
Werknemers (dag en ploegendienst) die op verzoek van het bedrijf terugkomen voor overwerk krijgen hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding is gelijk aan 1.45% van het maximum salaris in loongroep 7. Tevens zal Westlake op dit gebied extra voorlichting geven omdat is gebleken dat in het verleden de 1.45% toeslag op basis van het eigen salaris werd vergeten. Nu wordt de toeslag voor iedereen even hoog. Indicatie na toepassing 5% loonsverhoging is de toeslag ongeveer €75.

Bonusplan
Het bonusplan wordt aangepast, over het kalenderjaar 2022 wordt dit 60% EBITDA en 40% EHS. Westlake werkt niet met het begrip Cash Flow. In de looptijd van de cao wordt verder gekeken naar aansluiting van het bonusplan op de Westlake systematiek. Dit zal gebeuren in overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden.

RVU
Individuele werknemers in de categorie zware beroepen geboren tussen 1 september 1954 en eind september 1961 die gebruik willen maken van de RVU regeling (vervroegd uittreden), moeten contact opnemen met HR. Samen kan dan gekeken worden naar de mogelijkheden.


Aan jullie leden nu de mogelijkheid om te stemmen!
Doe dit voor 18 oktober 21:00 uur. Je kan stemmen via deze nieuwsbrief of op de vergaderingen die zal worden gehouden op dinsdag 18 oktober om 13.00 uur en om 19.30 uur in het Carlton Oasis Hotel Curieweg 1 te Spijkenisse. Heb jij een collega die wel wil stemmen, maar nog geen lid is? Maak hem/haar dan lid en ga dan naar https://www.cnv-ledenwerven.nl/ en ontvang zelf een vvv-bon of bioscoopbon en een USB-stick voor je telefoon (Android en iOS).

Namens de onderhandelingsdelegatie,

Egbert Schellenberg , Vakbondsbestuurder FNV
Evert Jan van de Mheen en Micky van Loon, Vakbondsbestuurders CNV Vakmensen 
Berthy Manuels, kaderlid CNV
               

                                                            

 

Downloads