Al het nieuws

Eindbod voor NS-cao

NS heeft CNV vakmensen en de andere bonden een eindbod gedaan. Een eindbod betekent dat er niet meer verder onderhandeld kan worden. Wij leggen dit totale eindbod ter stemming aan jou voor. Je kunt tot 16 februari 2021 hierover stemmen.

Eindbod cao met goede werkgelegenheidsafspraken
Vanaf het begin van de cao-onderhandelingen heeft CNV Vakmensen aangegeven, dat wat ons betreft, goede werkgelegenheidsafspraken belangrijk zijn. Dat hadden wij meegekregen van onze leden aan de start van de onderhandelingen. Die afspraken zitten in ieder geval in het eindbod van NS. Wij weten ook dat niet iedereen met alle afspraken even blij zal zijn. Een eindbod betekent dat er niet meer verder onderhandeld wordt. Daarom leggen wij het totale eindbod (dat hierbij gevoegd is) ter stemming aan jou voor. Je kunt stemmen tot 16 februari 2021. Je kunt voor of tegenstemmen over het totale pakket, zoals dat staat in bijgevoegde brief. Hieronder zijn de hoofdpunten verwoord.

Sociaal Plan verlengd en verbeterd en werkgelegenheidsgarantie tot 1 januari 2025
Het sociaal plan is verlengd tot 1 januari 2025. Dit geldt voor alle organisatiewijzigingen. Aanvullend zijn er afspraken gemaakt over:
- bij standplaatswijziging wordt 3 jaar de extra reistijd gecompenseerd.
- Als jij boventallig bent en je collega niet en jij wilt er wel uit, dan kan jij plaatsmaken voor je collega ( in hetzelfde reorganisatiegebied).
- Als voor jou individueel het sociaal plan verkeerd uitpakt kan je beroep doen op de hardheidsclausule. Een commissie met iemand van NS, iemand namens werknemers en een onafhankelijke voorzitter kunnen daarover dan oordelen.
- Passend werk. Je kunt bij NS 2 keer een passende functie binnen NS weigeren. Bij de 2e weigering wordt het dienstverband beëindigd en heb je recht op de transitievergoeding, zoals genoemd in het sociaal plan. Uitgangspunt is dat je wordt herplaatst binnen NS, dus niet meer naar buiten.

Voor wat betreft de werkgelegenheidsgarantie geldt dat als je geen baan kunt vinden bij NS je in ieder geval tot 1 januari 2025 in dienst blijft. Als het nodig is wordt je wel begeleid en opgeleid voor andere functies.
CNV Vakmensen is tevreden met deze afspraken. Het biedt perspectief op werk. En als dat onverhoopt niet lukt, dan is er een financiële compensatie. Wij hebben steeds ingezet op werkgelegenheid voor de medewerkers en dat is nu hiermee gerealiseerd.

Pilot sociaal vangnet
Er komt een pilot voor maximaal 50 personen voor een sociaal vangnet voor schrijnende gevallen. Dat is zo als je jouw baan niet meer kunt uitoefenen en je kan ook geen ander werk binnen NS vinden. Dan krijg je bij beëindiging van je dienstverband bij NS of een eenmalige vergoeding of aanvulling van een lager salaris voor werk buiten NS. Dit geldt vanaf 1 juli 2021.

Er eerder uit kunnen
Er komt een mogelijkheid om tot maximaal 3 jaar voor AOW-leeftijd te stoppen met werken bij NS. Je krijgt om je pensioenuitkering aan te vullen 22.164 euro bruto. Dat geld kan je gebruiken om er 1,2 of 3 jaar eerder uit te kunnen. Zit je binnen 1 jaar nog voor de AOW-leeftijd, dan kan dat ook per maand. Dan krijg je 847 euro bruto per maand. Deze regeling loopt tot 1 januari 2025. Het kan zijn dat het niet kan omdat er geen treinen kunnen rijden. Dan wordt er eerst gekeken welke oplossingen dan mogelijk zijn, door wtv te verkopen of personeelsbuffers te gebruiken. Lukt dat dan nog niet dan zou je ook nog in deeltijd eruit kunnen of later er uitgaan met een vergoeding. Lukt dat nog niet dan wordt gekeken naar de leeftijd en diensttijd om te bepalen wie er dan uit kan. Dit geldt tot 1 juli 2022. Daarna kan je gewoon gebruik maken van de regeling om er eerder uit te kunnen zonder restricties.

Onderzoek naar Verlofspaarregeling
Op grond van de fiscale wetgeving is het mogelijk om 100 weken verlof te sparen om er eerder uit te kunnen of met sabbatical (langdurig) verlof te gaan. We gaan onderzoeken met NS hoe we dat mogelijk kunnen maken per 1 mei 2021.

Looptijd van 27 maanden en loonsverhoging in de cao
De cao heeft een looptijd van 1 april 2020 tot 1 juli 2022. Gedurende die looptijd krijg je 4% loonsverhoging. Dit is als volgt verdeeld:
- 1 april 2020 1,2% verhoging
- 1 april 2021 1,6 % verhoging
- 1 januari 2022 1,2% verhoging.
De verhogingen gelden ook voor de SAV-tarieven. Daarnaast ontvang je per 1 april 2021 een eenmalige vergoeding van 200 euro netto. Voor parttimers is dat naar rato.

Toelichtende ledenbijeenkomsten
Als je behoefte hebt om toelichting te krijgen tijdens een digitale ledenbijeenkomst dan kan dit op één van de volgende data:
- 28 januari 2021 van 9.30 uur tot 11.00 uur  of
- 4 februari 2021 van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Je kunt je hiervoor opgeven middels een e-mail Je ontvangt daarna een digitale MS Teams-uitnodiging. 

Nu ben jij aan zet: je kunt stemmen
Tot 16 februari 2021 kan je over het totale pakket (de brief is bijgevoegd) digitaal stemmen met deze link.  Je stemt over het hele pakket. Je kan voor- of tegenstemmen.
Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres stemmen op internet:  http://bit.ly/3c35KWg Neem ook een kijkje op https://www.jeachterban.nl/nederlandse-spoorwegen-ns/ 

Ike Wiersinga, onderhandelaar CNV Vakmensen
E i.wiersinga@cnvvakmensen / M 06 2350 0986

 

 

 

 

 

Downloads