Al het nieuws

Eindbod van BP RR vrijwel unaniem verworpen

Donderdag 26 september zijn een tweetal ledenvergaderingen gehouden voor de leden van CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie over het door BP RR gedane eindbod voor de nieuwe cao.

Tijdens de zeer goed bezochte ledenvergaderingen is het eindbod van 13 september besproken en hebben de vele aanwezigen hun mening gegeven over het eindbod.

De vergaderingen waren kort en de uitspraak van de leden duidelijk.

De grootste pijn in het eindbod is de door BP voorgestelde wijzigingen in het merit systeem.

Er was allereerst veel verwarring over het schema waarin 80% en 120% werd genoemd. Leden dachten dat met de 120% een ophoging van het maximum van de schalen werd bedoeld.

Duidelijk is dat de 80% het minimum van de schaal is en 120% het maximum. De schalen op zich veranderen dus niet!

Andere opmerkingen bij de door BP RR voorgestelde merit aanpassingen:

  • Niemand begint helemaal onderin de schaal, dus de gepresenteerde plaatjes met een snelle groei in het begin zijn niet realistisch.
  • Doordat er geen compensatie is voor de werknemers die midden in een loonschaal zitten, zijn voor deze werknemers de aanpassingen negatief.
  • Wanneer je door het nieuwe systeem er langer over doet om het einde van de schaal te bereiken heeft dit, bij het middelloon pensioen systeem, ook negatieve gevolgen.
Dit zijn zo enkele opmerkingen over de voorgetelde aanpassingen van de merit. Met andere woorden, vrijwel unaniem dus! Dit hebben wij jullie werkgever laten weten.

Zodra wij een reactie van jullie werkgever hebben ontvangen horen jullie weer van ons.
Waarbij wij tevens een oproep aan jullie werkgever hebben gedaan de onderhandelingen te heropenen. Duidelijk is dat op het moment dat de onderhandelingen heropend worden, de verwachtingen van de leden duidelijk zijn: geen gemorrel aan de merit en een goed loonbod!

De uitslag was voorspelbaar en heel duidelijk: op een enkeling na, die zich onthield van stemming, hebben alle aanwezige leden het eindbod van BP RR afgewezen.
Vervolgens hebben alle aanwezige leden zich uitgesproken over het eindbod. 

Mede namens Egbert Schelenberg FNV en de onderhandelingsdelegatie,

Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl