Eindbod SBK Sanoma Media: Vind jij het genoeg?

Sanoma heeft CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties een eindbod gedaan over het SBK. Een eindbod betekent dat Sanoma een bod doet, waarover niet verder onderhandeld kan worden. CNV Vakmensen legt het eindbod aan de leden voor.

SBK in ander daglicht door overname gedeelte Sanoma door DPG
Eind vorig jaar zijn wij begonnen met het onderhandelen over een nieuw SBK. Terwijl wij midden in de onderhandelingen zaten, kwam het bericht over de overname van een gedeelte van Sanoma door DPG. Daarna had Sanoma een time-out nodig. Wat moest er met het SBK gebeuren voor de medewerkers, die naar DPG gaan, maar ook voor de medewerkers, die bij Sanoma Media blijven. Door deze situatie gaf Sanoma aan niet meer in staat te zijn te onderhandelen en gaf ons een eindbod. Een eindbod is een bod van de werkgever, waarover niet verder onderhandeld kan worden. In november 2019 gaf Sanoma aan het SBK te willen verlengen. Dat leek ons prima. Maar met verlengen bedoelde Sanoma dat de bepalingen van de nieuwe transitievergoeding zouden gaan gelden. Feitelijk betekende dit dat de beëindigingsvergoeding voor de meesten lager zou uitvallen. Wij gaven aan dat geen verlenging te vinden en wilden verder praten over de hoogte van de vergoeding. Dat bleek niet meer mogelijk.

Het eindbod: lagere vergoeding, behalve voor medewerkers die korter dan 2 jaar in dienst zijn
De wet over de transitievergoeding (basis voor de Sanoma-beëindigingsvergoeding) is gewijzigd. Daar mag je van afwijken per sociaal plan (SBK). De wettelijke transitievergoeding was 1/6 bruto-maandsalaris voor de 1e 10 jaar dat je gewerkt hebt, berekend over ieder half jaar. Had je meer dan 10 jaar gewerkt dan kreeg je voor die jaren boven de 10 jaar ¼ bruto-maandsalaris over een half jaar. Voor 50+-ers gold een nog hogere vergoeding. Over de 1e 2 jaar dat je bij een bedrijf werkte, kreeg je geen vergoeding. Sanoma gaf een vergoeding die 1,45 X de transitievergoeding was. De verandering in de transitievergoeding was dat er geen halfjaarberekening meer wordt gemaakt, maar dat er per dag berekend wordt (NB voor sommigen kan dat voordelig uitpakken). Maar als je meer dan 10 jaar werkt krijg je nog maar 1/6 van je bruto-maandsalaris. De hogere vergoeding voor 50+-ers geldt niet meer (dat scheelt hen wel geld). En voor de 1e 2 jaar geldt nu dat je ook een vergoeding krijgt. Sanoma wil nu 1,5 van de nieuwe transitievergoeding geven. Dat is een kleine plus voor een voor de meesten lagere vergoeding.

Het eindbod: looptijd, voor wie, situatie bij DPG telt mee, voor de rest SBK ongewijzigd
In het eindbod staat ook dat de looptijd is vanaf 1 maart 2020 tot 12 maanden na de closing met DPG. Het SBK geldt zowel voor medewerkers die bij Sanoma Media blijven als voor degenen die naar DPG gaan. Als er bij DPG een reorganisatie is in de looptijd van het SBK dan geldt het SBK, tenzij het met DPG afgesloten sociaal plan beter is. Bij DPG is het gebruikelijk om het sociaal plan per reorganisatie af te spreken. Voor het overige is het SBK ongewijzigd. De tekst van het door Sanoma opgestelde SBK is bijgevoegd.

Het woord is aan jou: je kunt stemmen
Klik HIER om digitaal je stem uit te bregen over het eindbod. Vind jij het bod van de werkgever genoeg? Je kunt instemmen of tegenstemmen. Je hebt tot 9 maart 2020 om te kunnen stemmen.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 50 09 86
E: i.wiersinga@cnvvakmensen.nl