Al het nieuws

Eindbod cao en pensioen MITT

In deze nieuwsbrief geeft CNV Vakmensen aan wat jij belangrijk vond in de nieuwe cao en pensioenregeling, hoe de gesprekken zijn verlopen en wat het eindbod van de werkgevers MITT inhoudt.
Jouw inzet
In oktober heeft CNV Vakmensen je gevraagd om aan te geven wat jij belangrijk vindt voor een nieuwe cao MITT per 1 janauri 2021. Jullie gaven toen aan dat een cao voor een jaar, pensioen, eerder stoppen met werken, duurzame inzetbaarheid en een structurele loonsverhoging de belangrijkste items zijn.

Verloop gesprekken
Met deze uitkomsten zijn we in oktober en november het gesprek aangegaan met de werkgevers in de MITT. Die zijn onzeker over de gevolgen van Brexit en Corona en waren niet bereid om de cao en het pensioen los van elkaar te zien, waardoor de verhoging van de pensioenpremie de ruimte voor de loonsverhoging opslokt. Met de deadline voor pensioen in zicht hebben we helaas geen onderhandelingsresultaat bereikt, maar er is wel een eindbod met de door jullie genoemde onderwerpen.

Eindbod en pensioen
Werkgevers gaven aan dat als er extra geld  bij pensioen moet, er weinig overblijft voor een loonsverhoging. Dit zie je terug in het eindbod. Ze bieden een cao voor een jaar met een minimale collectieve loonsverhoging en een éénmalige uitkering. Het aanpassen van de pensioenregeling is nu niet meer uit te stellen door de historisch lage rentestand en andere ontwikkelingen. Daarom wordt er voorgesteld om de premie van 24% te verhogen naar 26,4% en het opbouwpercentage te verlagen van 1,60% naar 1,56%. De percentages kunnen nog afwijken door (rente) ontwikkelingen tot het eind van 2020. Wij verwachten dat dit niet veel zal zijn. Verder wordt er een werkgroep duurzame inzetbaarheid ingesteld. Daarin wordt onderzocht hoe het langer doorwerken tot aan je pensioen kan worden ingevuld met behulp van onder andere RVU-regeling (DIEU-gelden), verlofsparen en een 80-90-100-regeling. De complete tekst van het eindbod tref je bijgaand.

Graag horen we van jou wat je van dit bod vindt. Er is geen ruimte/tijd meer om terug te gaan naar de onderhandelingstafel om er meer uit te halen. De werkgevers hebben duidelijk aangegeven dat dit het maximale is en gezien de deadline voor het pensioencontract (begin december) zal er nu een besluit genomen moeten worden. Daarbij willen we duidelijk maken, dat als er geen overeenstemming wordt bereikt, het pensioencontract door het pensioenfondsbestuur aangepast zal worden. Dit betekent dat de pensioenpremie weliswaar gelijk blijft, maar dat de pensioenopbouw hoogstwaarschijnlijk naar 1,4% wordt verlaagd.

Stemming
Je kunt stemmen tot uiterlijk 1 december 17.00 uur.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je met mij contact opnemen via k.huntjens@cnvvakmensen.nl

Kitty Huntjens
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 77
E:  k.huntjens@cnvvakmensen.nl