Eerste ronde cao Bedrijfsverzorgingsdiensten

De cao loopt tot 1 juli 2019, maar morgen al zitten we met de AB-werkgevers om de cao-tafel. In deze DigiNWZ lees je de voorstellen over loon, werktijden, seniorenregeling en mogelijkheden voor jouw ontwikkeling. Onze inzet is mede gebaseerd op jouw input en door de cao-commissie compleet gemaakt.

Jullie input
Op de nieuwsbrief van afgelopen februari hebben jullie aardig wat gereageerd. Deze input hebben we met de cao-commissie besproken, verder aangevuld en van de juiste prioriteiten voorzien. Dank voor jullie betrokkenheid. Het geeft maar aan dat ook jullie de cao belangrijk vinden.

De onderhandelingsdelegaties
De eerste onderhandelingsronde is woensdag 10 april. Namens CNV Vakmensen zullen Martin Hulsink (AB Werkt), Albert van Loo (Abeos) en Adrie Kerkvliet (AB Zuid-Holland) en Erik Honkoop en Jaap Bosma (CNV Vakmensen) de onderhandelingen gaan doen. Werkgeversdelegatie bestaat uit Marco Meijer (AB Vakwerk), Martin Engbers (Abeos), Hans Tönjann (Abflexkracht) en Jack Janssen (AB Werkt & woordvoerder). Zij worden ondersteund door Pieter Verkuilen van de AWVN.

Definitieve voorstellen.
Hieronder treffen jullie de definitieve voorstellen aan die inmiddels bij de werkgevers bekend zijn.

Beloning: Wij gaan voor een looptijd van een (1) jaar en willen tenminste 3,5% loonsverhoging afspreken. Deze loonstijging moet voor alle medewerkers op zijn minst 95,38 euro per maand zijn. Dit maakt volgens ons de sector aantrekkelijker om in te gaan werken.

Daarnaast willen we voor medewerkers die specialistisch werk uitvoeren (zoals klauwverzorging) een toeslag van 15%. En als je tijdelijk (= minder dan 13 weken) werk uitvoert dat in een hogere loonschaal hoort, moet daarvoor een toeslag komen die het loon aanvult tot die hogere loonschaal. Doe je dit werk langer dan zou je naar een hogere loonschaal moeten promoveren. Tenslotte zou wat ons betreft het functiewaarderingssysteem moeten worden herzien. Dit systeem is nu al 13 jaar oud.

Werktijden en roosters: Wat ons betreft moet een vijfdaagse werkweek gevolgd door twee rustdagen het uitgangspunt zijn bij het inplannen van de werkzaamheden. Er zou verder een bodem in de werkweek moeten komen waarbij het aantal te werken uren per week tenminste 75% van je arbeidsovereenkomst moet zijn. Dit moet leiden tot een meer evenwichtige arbeidsfilm in het jaarurenmodel. Om dat te kunnen volgen moet er een transparant, actueel en eenvoudig toegankelijk urenregistratiesysteem moeten komen. Bij overschrijding van de arbeidstijdenwet moet de medewerker zonder consequenties het werk kunnen weigeren.

Duurzame inzetbaarheid en verlof: Werknemers moeten gemakkelijker scholing buiten hun actuele werkterrein kunnen volgen waarbij de cursuskosten vergoed worden. Artikel 51, lid 6 moet hierop worden aangepast. De huidige regeling voor senioren ligt onder druk en moet per definitie worden aangepast. Wij zetten wij in op een seniorenregeling met als basis 80% werken met 90% van je ‘oude’ loon en 90% pensioenopbouw van het ‘oude’ loon. Het einde van deze seniorenregeling is gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Tenslotte stellen wij nog voor dat de cao op het gebied van verlof worden aangepast aan tenminste de wettelijke regelingen. Denk hierbij aan het verruimde wettelijke ouderschapsverlof wat nu een ‘hot item’ is.

Vragen staat vrij
Heb je vragen, opmerkingen of wil je ondersteuning bij een individueel probleem? Bel, mail of app Erik of Jaap gerust. Heb je collega's die nog geen lid zijn? Maak ze lid, zo maak je onze stem sterker.

Wil je meedenken over de cao. Ook goed. Wij hebben nog behoefte aan vertegenwoordigers vanuit AB Werkt, Abflexkracht en AB Vakwerk. Wil je weten wat het precies betekent? Klim in de telefoon en wij praten je bij.

Met vriendelijke groet,
Erik Honkoop en Jaap Bosma
Vakbondsbestuurders CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918 (Erik) 06 – 5160 2030 (Jaap)
twitter: @CNVVakmensen #CAOAB #CNVGroen

Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht