Eerste overleg vakbonden met Parker Hannifin

Eerste overleg vakbonden met directie over sociaal plan levert nog geen resultaat. Over algemene uitgangspunten voor een sociaal plan werden vakbonden en werkgever het snel eens.

Belangrijk dat mensen hun baan binnen het concern kunnen behouden, in geval de ESS-werkzaamheden uit Ambacht verdwijnen, werd aan beide zijden onderstreept. Van ‘werk naar werk’ dus.
Dat is de vrucht van een eerste overleg tussen vakbonden en directie over de reorganisatievoorstellen, waarover 8 april is onderhandeld. Bij dat gesprek waren ook vertegenwoordigers van de ondernemingsraad aanwezig.
Voor alle duidelijkheid hier nog gemeld dat de directie nog in gesprek is met de ondernemingsraad over de reorganisatie. De OR moet zijn oordeel over de voorgenomen reorganisatie nog geven, alvorens de directie verder kan.

Groot verschil
Het tot nu toe grootste geschilpunt lijkt de hoogte van de ontslagvergoeding te worden. Zo een vergoeding komt in zicht als het niet mocht lukken betrokken werknemers binnen Parker een volwaardige andere baan te geven.
Werkgever heeft bij de onderhandeling ingezet op een wettelijke transitievergoeding, en die met de factor 1,25 vermenigvuldigd.
CNV Vakmensen en FNV Metaal vinden dit te mager. We komen met een zelfde factor van 1,25, maar dan gebaseerd op de kantonrechtersformule. Dat verschil gaat, naarmate er een langer dienstverband is bij Parker, echt in de papieren lopen.

Oudere werknemers extra kwetsbaar
We vinden het namelijk belangrijk dat jullie volwaardig werk behouden, met goede arbeidsomstandigheden en een fatsoenlijk salaris. Maar we vinden ook dat, als Parker eenzijdig het arbeidscontract opzegt (en niet voor min of meer gelijkwaardig vervangend werk kan zorgen), de werknemer moet worden gecompenseerd. Vooral voor oudere werknemers gaat dit een rol spelen, want zo gemakkelijk is het voor hen niet om zomaar bij een ander bedrijf binnen te komen. Juist voor hen hoort een fatsoenlijke ontslagregeling te worden afgesproken.

Van werk naar werk als uitgangspunt
Voordat er sprake kan zijn van een ontslagvergoeding, zijn de maatregelen om ontslag te voorkomen net zo belangrijk. Daarbij horen afspraken over onder meer herplaatsing binnen het bedrijf, met de daarbij behorende beloning, in geval de functie leidt tot een andere salarisindeling. Daarover hebben we nog niet met de directie gesproken.
Wel is er gesproken over een scholingsbudget, outplacement, een bijdrage voor juridische en financieel advies en de lengte van het outplacement. De voorstellen die de werkgever daarover deed, vinden wij in algemene zin aan de lage kant. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij daar niet verder over onderhandeld hebben, en het gesprek daarover verder voeren op 3 mei.

Verder overleg
Tijdens de volgende onderhandelingsronde op 3 mei zullen ook andere punten aan de orde komen als bijvoorbeeld reis- en reistijdvergoeding bij eventuele overplaatsing naar een ander onderdeel van Parker, mogelijkheden tot sollicitatie tijdens het huidige dienstverband en kwijtschelding schuld op bijvoorbeeld eventuele studiekosten.
Na de volgende onderhandelingsronde zullen we op 6 mei met jullie de stand van zaken bespreken.

We hopen je met deze informatie van dienst te zijn. Mocht je vragen hebben, stel ze ons gerust.

Voor de volledige tekst van de gezamenlijke nieuwsbrief verwijs ik jullie naar de bijlage.

Mede namens FNV Metaal Bart Blokzijl,

Piet Verburg
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl

Downloads