Al het nieuws

Eerste oriëntatie cao-overleg ING

Tijdens het cao-overleg hebben we ons georiënteerd op de onderwerpen tijd- en plaatsonafhankelijk werken, vakmanschap, welbevinden en de werkcode. Tevens hebben we besloten er het onderwerp tijd aan toe te voegen. Verder zijn wij opgeschrikt door het nieuws over Wholesale Banking.

Oriëntatie op voorstellenbrieven en de te bespreken onderwerpen
Tijdens de eerste bijeenkomst hebben de werkgroepen welbevinden, werkcode, vakmanschap en tijd- en plaatsonafhankelijk werken hun bevindingen gepresenteerd. De afgelopen dagen hebben CNV Vakmensen, de andere vakorganisaties en ING eerst hun voorstellenbrieven gepresenteerd. Daar hebben wij in oriënterende zin elkaar kritisch op bevraagd. Daarna is er gelegenheid geweest om de werkgroepen te bevragen op hun werk. Doel daarbij was om samen te ontdekken hoe daaruit cao-voorstellen gemaakt kunnen worden. Door de discussie over zowel de voorstellenbrieven, als de uitkomst van de verschillende werkgroepen, hebben wij geconstateerd dat tijd een belangrijk onderwerp is. Dat bleek ook al uit de medewerkersenquête. Bij elk onderwerp blijkt het schipperen met tijd een belangrijk punt te zijn. Ook in de voorstellenbrieven zijn er voorstellen gedaan over tijd. Denk aan het voorstel van CNV Vakmensen om langzamerhand naar een 30-urige werkweek te gaan. Om die reden hebben we besloten om tijd als apart thema te agenderen. Over beloning en financiële waardering hebben we het nu nog niet gehad. Dat staat de volgende keer op de agenda.

Welbevinden (wellbeing): contact met elkaar, burn-out voorkomen, gezondheidscheck en rouw op het werk
Vanuit de werkgroep welbevinden kwam in ieder geval naar voren dat het belangrijk is dat jij en je collega’s, ook als je thuiswerkt, contact met elkaar hebben en niet alleen over werk. De rol van de leidinggevende is hierbij ook belangrijk. Relatief veel medewerkers bij ING hebben een burn-out (gehad). Het idee van de werkgroep is dat dit aandacht behoeft. Daarnaast vragen zij aandacht voor rouw op het werk en bevelen zij een gezondheidscheck aan.

Werkcode: één arbeidsmarkt bij ING voor vast en flex
Of je nu een vaste baan hebt of via een flexcontract bij ING werkt, er zou één arbeidsmarkt moeten zijn. Dat staat in de werkcode die ING met nog andere bedrijven en de vakorganisaties, waaronder CNV Vakmensen, heeft getekend. De werkgroep heeft een aantal ideeën om dat voor elkaar te krijgen. Dat kan niet in één keer. Daarom heeft de werkgroep een enquête uitgezet onder de flexkrachten met de vraag om aan te geven waar deze doelgroep op dit moment behoefte aan heeft.

Vakmanschap en inzetbaarheid: ontwikkelen is meer dan opleiden
Je blijft je levenslang ontwikkelen. Ook als medewerker bij ING. Jouw werk of dat van jouw collega’s ziet er nu vast anders uit dan een aantal jaar geleden, dat is ontwikkelen. Ieder mens ontwikkelt zich dagelijks. Het is de uitdaging zowel voor jou als voor ING om die talenten die je dagelijks ontwikkelt, maximaal in te zetten. Daarvoor moet jij je veilig voelen om dat te doen, moet je ruimte krijgen in je team en van je leidinggevende. Maar je moet zeker ook tijd hebben. ING heeft veel instrumenten. Wij hebben gevraagd welke huidige instrumenten nu echt helpen en welke instrumenten wellicht anders ingezet moeten worden. De werkgroep gaat dit verder uitzoeken.

Tijd- en plaatsonafhankelijk werken
In deze tijd van de coronapandemie is het thema thuis en op kantoor werken nu, maar ook in de toekomst, een uitdaging. De werkgroep heeft geconstateerd dat er een werkplekset voor iedereen die thuiswerkt moet komen (dat moet ook volgens de Arbo-wetgeving) en dat er gekeken moet worden naar vergoedingen zowel voor thuiswerken als voor reizen. Hoe we dat gaan regelen is een kwestie van onderhandelen.

Reorganisatie Wholesalebanking maakt cao-overleg nog lastiger
Er is een reorganisatie bij Wholesalebanking aangekondigd. Wereldwijd zal dat een reductie van 600 arbeidsplaatsen inhouden, waarvan het grootste gedeelte in Nederland. Voor de collega’s bij de zakenbank zal dat een hard gelag zijn. ING wil dit in ieder geval voor eind 2021, maar het liefst al medio 2021, gerealiseerd hebben. Natuurlijk is het huidige sociaal plan voor de betrokken medewerkers van toepassing en zal ING zich inspannen om medewerkers binnen ING aan het werk te helpen. ING geeft aan dat door de coronapandemie ze sterk op de kosten moeten blijven letten, ook om buffers te kunnen vormen. CNV Vakmensen snapt dat, maar heeft nu wel de indruk dat de lasten wel onevenredig hoog bij de medewerkers komen te liggen door de reorganisatie maar ook door 3 jaar een 0-lijn voor te stellen. En of dat voor de aandeelhouders ook zo geldt?
Daarom denken wij dat de onderhandelingen deze keer niet gemakkelijk zullen zijn. We blijven je op de hoogte houden.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 23 50 09 86
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl