Al het nieuws

Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen

Afgelopen week hebben de vakbonden in Limburg 4 actie ledenraadplegingen gehouden. Het resultaat was overduidelijk: een grote meerderheid heeft aangegeven 18 maart a.s. NIET vóór 7.06 uur uit te rijden. Kort en goed: wij roepen jullie op de diensten pas vanaf 7.06 uur te rijden.

18 maart start de dienstregeling in Limburg voor Bus en Trein pas om 7.06 uur.
Omdat een goed pensioen belangrijk is voor jong en oud en dat willen we graag duidelijk maken.

Waarom?
De werknemers van Stads- en Streekvervoer en Spoor komen in talloze gebieden in actie voor een goed pensioen. Re- denen genoeg:
- Werken in het openbaar vervoer is zwaar en ongezond.
- Werknemers in zware beroepen leven volgens de sterftetabellen van pensioenfondsen gemiddeld 7 jaar minder lang.
- Het is bewezen dat werknemers in zware beroepen gemiddeld 17 jaar voor de datum van hun pensioennering al kampen met tal van chronische ziekten.

Wat willen de vakbonden?
- AOW-leeftijd bevriezen op 66 jaar;
- AOW-leeftijd niet een op 1 koppelen aan de gemiddelde leeftijd;
- Geen RVU boete (52%) bij vervroegde uitreding;
- Een minder rekenrente gevoelig pensioenstelsel waardoor jullie pensioen sneller geïndexeerd kan wordenresp. minder snel gekort kan worden.
- Compensatie bij lagere pensioenopbouw is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
- ZZP’ers moeten ook pensioen (kunnen) opbouwen.

Inschrijflocaties
Wij gaan in overleg met de werkgevers of het inschrijven van de stakers op de stallingen kan. Zodra hier helderheid over is, zullen wij u hierover informeren. Houd daarom de mededelingenborden en de e-mail in de gaten. Iedere staker krijgt 4 uur stakersuitkering, zijnde € 31,50.

Regionale bijeenkomsten
Heerlen: Burgemeester van Grunsvenplein
(voor de schouwburg)
Tijdstip: 12.00 uur - 14.30 uur
Manifestatie: (podiumprogramma + mars (langs het ABP)
Lunch: aanwezig

Eindhoven: Stadswandelpark,
Albertink Thijmlaan
Tijdstip: 10.30 uur - 13.30 uur
Manifestatie: podiumprogramma
Lunch: aanwezig

Werknemers die vrij zijn, zijn van harte welkom op één van deze regionale bijeenkomsten. Mocht je gebruik willen maken van het busvervoer dat geregeld is door de bonden meld je dan aan op één van de onderstaande links. Let wel: dit moet uiterlijk dinsdag 12 maart gebeuren!
https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/pensioen-manifestatie
https://www.fnv.nl/acties/wij-verdienen-een-goed-pensioen
Doe mee op de 18de! Het is namelijk nu of nooit! Niets doen is geen optie.

Voor de volledige tekst van de gezamenlijke nieuwsbrief verwijs ik jullie naar de bijlage.

Jean-Marie Severijns
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 21 60
E: j.severijns@cnvvakmensen.nl

Downloads