Al het nieuws

Duidelijke uitslag referendum cao KLM: CNV is voor

Na een langdurig cao-traject heeft CNV Vakmensen als eerste vakbond vandaag aan KLM kunnen laten weten dat zijn achterban heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat. De uitslag onder de CNV-leden (besluitende stem): 91,4% voor. En onder niet-CNV-leden (raadgevende peiling): 75% voor.

Meer informatie over de ledenraadpleging
De opkomst onder onze ruim 500 KLM-leden was behoorlijk hoger dan in 2018, wat een bewijs is dat de cao-discussie bij KLM de laatste maanden behoorlijk leefde op de vloer. Ook bleek weer dat onze achterban zich over het hele gronddomein verspreid heeft. In alle loonschalen zitten CNV'ers en ook nog eens vrij evenwichtig verspreid. Dat maakt onze club ook een mooie dwarsdoorsnede van KLM waardoor we als vakbond met alle medewerkersbelangen rekening proberen te houden en het evenwicht proberen te bewaken.

De uitslag is (enigszins tot onze verbazing gezien het moeizame traject) uiteindelijk ook erg duidelijk: Een zeer ruime voorsprong voor "het JA-kamp". Uit jullie reacties kwam ook meerdere keren naar voren dat jullie hechten aan bedrijfscontinuïteit, niet geloven in dat (nog meer) stakingen meer opleveren en dat jullie het ook wel tijd vinden om tot een cao te komen. Wel spraken een aantal van jullie je duidelijke teleurstelling uit over het magere, voor sommige leden net wel en voor een deel van onze leden ook niet acceptabele loonbod van KLM.

Variabele beloning en winstdeling
Aardig wat reacties gingen ook over variabele beloning. Ruim 15% van de deelnemers aan de raadpleging (leden en niet-leden) gaf aan geen voorstander te zijn van de uitruil 1,5% meer structureel salaris versus een iets lagere winstdeling bij goede bedrijfsresultaten, terwijl 78% hier wel voorstander van bleek. In deze situatie hebben we niet voor niks nog een keer getest wat de wens is van de meerderheid en het bleek dat we op het goede spoor zitten, al hadden we het liefst de kool en de geit gespaard door de structurele lonen meer te laten stijgen zonder aan de winstdeling te komen. Helaas zat dat er niet in, maar hebben we nu wel vrij veel zekerheid dat je structurele koopkracht en je pensioenopbouw vooruit gaan de komende jaren.

Onder de deelnemers werkend in de MSG 1 t/m 3 schalen bleek ook dat 82% voorstander is van de herintroductie van de 13e maand in ruil voor het afschaffen van de variabele beloning. In totaal 65% is het daar zelfs "helemaal mee eens". 13% is tegen.

Extra rust voor ploegendienstmedewerkers en vijfjaarscontracten
Het verhogen van de extra rust voor ploegendienstmedewerkers blijkt een uiterst populaire maatregel. Bijna iedereen is hier voorstander van. Tot slot spreekt ook 73% van de deelnemers zich uit voor de invoering van vijfjaarscontracten op plekken waar nu veel inhuur van uitzendkrachten plaatsvindt.

Disclaimer
Zoals jullie misschien hebben meegekregen is met de cabinebonden (nog) geen akkoord bereikt. De vliegersvakbond VNV en de andere grondbonden ronden deze week en de weken daarna hun raadpleging af. CNV zal KLM daarom laten weten dat onze leden akkoord zijn, maar dat het niet zo kan zijn dat straks een van de drie cao's bij KLM qua verbeteringen substantieel beter is dan de onze, bijvoorbeeld met een hoger loonbod.

In de cao staat niet voor niks dat "aangelegenheden, die voor de verschillende categorieën van werknemers of binnen deze categorieën gelijk liggen, gelijk worden geregeld en aangelegenheden, die voor de verschillende categorieën van werknemers of binnen deze categorieën niet gelijk liggen, gelijkwaardig worden geregeld en wel op een zodanige wijze, dat verschillen in aard en/of niveau van de functies daarbij bepalend zijn."

Om hieraan tegemoet te komen zullen we met KLM een disclaimer afspreken met als strekking wat ons betreft dat als er in de cao cabine procentueel alsnog meer (financiële) verbeteringen afgesproken worden dan in de cao grond, die verbeteringen ook voor grondpersoneel alsnog gerealiseerd worden. Wij hebben als CNV onze verantwoordelijkheid genomen voor een toekomstbestendige KLM-cao op basis van een finaal bod van KLM. Dus verwachten we van KLM dat zij op haar beurt, als zo'n bod voor anderen opeens niet finaal blijkt, haar verantwoordelijkheid neemt vanuit goed werkgeverschap richting de medewerkers (en hun vakbonden) die wel instemmen met deze cao.

Vragen/opmerkingen
Dank namens de cao-delegatie voor jullie vertrouwen tijdens dit cao-proces! Ook dank aan de niet-leden en leden van collega-vakbonden die hebben meegedaan aan onze raadpleging.

Voor vragen of opmerkingen over de onderhandelingen kun je natuurlijk contact opnemen met je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl Spreek ook mee over je cao via https://www.jeachterban.nl/klm

Tot slot, wij kunnen ons als CNV al een tijdje verheugen op ledengroei binnen KLM. Daar zijn wij trots op, maar om ons als vakbond met de best verspreide achterban onder KLM-grondmedewerkers nog sterker te maken voor jullie zijn nieuwe leden altijd welkom. Dus ken je collega's die zichzelf willen helpen door mee te bouwen aan een oplossingsgerichte vakbond binnen KLM of wil je zelf lid worden ? Maak ze lid of meld jezelf aan voor lidmaatschap: https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Je kunt op ons rekenen als het gaat om het waakzaam toezien op een correcte uitvoering van het cao-akkoord de komende tijd. We houden je op de hoogte!