DSM, forse veranderingen

DSM kondigde eind augustus aan te gaan reorganiseren, enerzijds bij DBC en anderzijds onder de naam AtG. Vervolgens kondigde DSM eind september ook nog de verkoop van een aantal onderdelen aan Covestro aan, onder de projectnaam Brunello. Dit zijn forse ingrepen in de bestaande DSM organisatie. CNV Vakmensen gaat daarover in gesprek met DSM.

Reorganisatie
De aankondiging van DSM over het voornemen om te gaan reorganiseren kwam op 30 augustus nogal onverwacht binnen. Niemand, buiten de groep ingewijden, had dit zien aankomen, ook de vakbonden niet. DSM is van mening dat er geen (eerdere) betrokkenheid van vakbonden nodig is omdat er al een doorlopend sociaal plan is en het dan voldoende moet zijn om met de COR tot overeenstemming te komen.

CNV Vakmensen is het daar niet mee eens. Een reorganisatie, zeker in deze vorm gaat verder dan alleen het aanbieden van een sociaal plan. Daarnaast is het ook zo dat op veel afdelingen binnen DSM het al “piept en kraakt” door alle veranderingen de afgelopen jaren en het ontbreken van voldoende herbezetting, wat forse druk op de medewerkers veroorzaakt en dan komt dit er nog eens overheen.

Een reorganisatie waar ruim 170 arbeidsplaatsen verloren gaan, waarvan ruim 100 ontslagen. Wij zijn van mening dat DSM hier toch zorgvuldiger mee moet omgaan. Het lijkt zo alsof de winstcijfers bepalen of en op welk moment er gereorganiseerd moet worden en niet de feitelijke stand van zaken op alle afdelingen binnen het bedrijf. De reorganisatie is helaas nu al een feit en volop in uitvoering, maar CNV Vakmensen wil toch met DSM in gesprek over de gevolgen voor de betrokken mensen en afdelingen. Wij vinden dat er meer oog moet zijn voor de gevolgen van deze veranderingen voor zowel de mensen die ontslagen worden, als ook de mensen die op de afdelingen achterblijven. Dit gaat verder dan alleen het aanbieden van een sociaal plan!

Project Brunello
De volgende forse ingreep volgt al snel na de aankondiging van de reorganisatie. Eind september deelde DSM mee dat zij een groot deel van haar activiteiten in Materials gaat verkopen aan Covestro. DRF (DSM Resins & Functional Materials en Niaga), DAS (DSM Resins Coatings), DAM (DSM Additive Manufacturing) zijn de onderdelen die nu onder de recente divestment plannen van DSM vallen. Het gaat hier om ruim 700 werknemers die overgaan naar de nieuwe Duitse onderneming Covestro.
Ook hierover gaat CNV Vakmensen samen met de andere vakbonden in gesprek met DSM én de nieuwe eigenaar Covestro, om een zorgvuldige en goede overgang overeen te komen. Daar hoort dan ook een overgangs-cao bij.

Ik ben namens CNV Vakmensen sinds 2007 bij alle divestments van DSM betrokken en ken dus alle ins en outs. Samen, met ons kaderlid Frederike van der Vegt (DSM Resins Zwolle), zullen wij ook deze overgang zorgvuldig uitonderhandelen.

Zaken zoals jullie huidige arbeidsvoorwaarden in de cao inclusief het regelingenboek en het sociaal plan, pensioen en PAWW (3e WW jaar) zullen allen aan bod komen.
Uiteindelijk zullen jullie als leden ook de uitkomst van de onderhandelingen hierover voorgelegd krijgen.

Jeachterban.nl/DSM voor vragen en opmerkingen
Ik kan mij voorstellen dat door al deze plannen en ontwikkelingen er nog vragen en opmerkingen bij jullie leven. Zowel de mensen die door de reorganisatie getroffen worden, direct (ontslag, overplaatsing) en indirect (collega’s vertrekken en werk blijft liggen), als ook de mensen die betrokken zijn bij de verkoop aan Covestro en alle anderen kunnen al hun vragen en opmerkingen plaatsen op https://www.jeachterban.nl/dsm/b/dsm-blogs/posts/flinke-veranderingen-bij-dsm.
Daar zal ik dan ook op reageren. Iedereen kan hier terecht, maak hier dus gebruik van. Dit platform is voor iedereen toegankelijk.

CNV Vakmensen van en voor mensen, al 125 jaar!
Samen denken, Samen doen, Samen sterk(er)!

Mede namens de delegatieleden Roland Bezemer en Frederike van der Vegt,

Ron Smeets,
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 11 55 94
E r.smeets@cnvvakmensen.nl