Al het nieuws

Dramatische reorganisatie bij NS op de Wal

Medewerkers bij de Wal zijn opgeschrikt door de aankondiging van een reorganisatie. Die reorganisatie heeft grote gevolgen voor de betrokken medewerkers en voor de dienstverlening van NS.

Geschokt door reorganisatie bij de Wal
Medewerkers bij de Wal en CNV Vakmensen hebben kennisgenomen van de reorganisatie op de wal. 340 Mensen verliezen hun baan. CNV ontving al geschokte reacties van leden die op de Wal werken. Reden van de reorganisatie is kostenbesparing. Volgens NS  kan dit als er op de meeste stations er geen medewerkers zullen zijn die reizigers de weg wijzen of informatie verschaffen. NS denkt dit te kunnen oplossen met een soort praatpalen waaraan reizigers hun vragen kunnen stellen. Met name op de stations buiten de randstad heeft dat grote gevolgen. Maar zelfs op grote stations heeft het gevolgen.
Daarbij komt nu ook nog dat er is aangekondigd dat de Wal als geheel als reorganisatiegebied geldt. Dat kan betekenen dat als je niet boventallig wordt, je door herplaatsing op een andere standplaats terecht kan komen, ook als op jouw standplaats er plek is voor mensen. De verwachting is dat er veel geschoven zal gaan worden.

CNV Vakmensen vraagt zich af of dit een juiste weg is die NS nu inslaat. Als dienstverlenend bedrijf is een persoonlijke benadering altijd beter dan praten via een paal. Wij zullen dat NS ook laten weten. En natuurlijk zijn wij er voor je als je individuele vragen hebt over deze reorganisatie en de gevolgen voor jou via info@cnvvakmensen.nl  

Werkgelegenheidsafspraken nog belangrijker
Wij zijn nog in overleg over jouw cao. Onze inzet is van het begin af aan geweest dat werkgelegenheid belangrijk is. Dat wordt nog belangrijker. Daarom blijft dat onze inzet bij het overleg over de cao. Als deze reorganisatie echt een feit wordt, dan willen wij ook aanvullende afspraken maken voor de medewerkers op de wal. Doel daarbij is om te bezien hoe zij aan het werk blijven. We houden je op de hoogte.

Nog vragen en/of opmerkingen?
Heb je nog vragen en/of opmerkingen dan kan je bij mij terecht.

Ike Wiersinga,
bestuurder CNV Vakmensnen
E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl
T 06 2350 0986

Werkzaam van dinsdag tot en met vrijdag
Vrij van 23 december 2020  tot en met 4 januari 2021