Al het nieuws

Directie Koopman: 'sorry, volgende keer beter'

Op aandringen van CNV Vakmensen hebben wij op 9 oktober overleg gehad met de directie van Koopman Logistics Group (KLG). Inzet was te komen tot een verbeterd Sociaal Statuut. Dit is niet gelukt. Wel verbeterde procedurele afspraken bij toekomstige reorganisaties binnen KLG. Hieronder een kort verslag.

In het overleg met de directie van KLG, mevrouw M. Trouw em de heren M. de Wilde en W. Prinsen op 9 oktober en in de daarna volgende communicatie tussen directie en vakbonden, zijn de volgende onderwerpen besproken:

  1. Jullie werkgever heeft toegezegd dat bij eventueel toekomstige reorganisaties/herstructureringen het begrip “betrokkenheid” van vakbonden toepast zoals de cao dat naar onze mening voorschrijft. Wij kunnen ons hierin vanzelfsprekend vinden.
  2. Vakbonden hebben voorgesteld om de looptijd van het Sociaal Statuut alleen te koppelen aan de huidige reorganisatie. Bij een eventuele nieuwe reorganisatie zullen vakbonden (zie eerdere punt) tijdig worden betrokken. Uiteraard zal het dan gaan over een nog af te sluiten Sociaal Plan.
  3. Wij hebben moeten vaststellen dat het Sociaal Statuut op verschillende plaatsen ‘rammelt’. Zo is onduidelijk wat de status is van dit stuk. Als dit al een overeenkomst is, met wie is dit Statuut dan overeengekomen? Het is op punten strijdig met de cao, waaronder voor bepaalde leeftijdscategorieën de afbouwregeling.
  4. Jullie directie heeft toegezegd dat eventuele strijdige bepalingen uit het Sociaal Statuut alsnog correct zullen worden toegepast. Voor vakbonden is dit niet te controleren omdat zij geen zitting hebben in de bezwaarcommissie.
  5. Wij missen in het huidige Sociaal Statuut: een plaatsmakersregeling;
  • het recht om bij eventuele vacatures in de toekomst, al dan niet met omscholing, bij voorrang te mogen solliciteren. De zogenaamde “wederindiensttredingsvoorwaarde”;
  • vergoeding voor juridisch en financieel advies;
  • een evenwichtige ontslagvergoeding tussen lange en korte dienstverbanden;
  • een objectieve bezwaarcommissie;
  • de tekst die zal worden gebruikt in eventuele vaststellingsovereenkomsten (ontslag met wederzijds goedvinden).

Samenvattend
Vakbonden waarderen het dat de directie bij toekomstige reorganisaties of (beperkte) herstructureringen, ons in een vroegtijdig stadium betrekt. Wij vinden het jammer en triest dat jullie werkgever niet bereid is om nu al een gedegen, correct en volledig Sociaal Statuut met vakbonden af te spreken.

Hoe nu verder?
CNV Vakmensen staat je uiteraard bij met advies - en als dat nodig is met een juridische procedure - als je boventallig wordt verklaard (lees wordt ontslagen). Gelet op de termijnen die voor ontslag gelden is het bij boventalligheid noodzakelijk om je zo snel mogelijk te melden. Ben je boventallig verklaard of heb je naar aanleiding van deze brief vragen? Neem dan direct contact op met CNV Info (030) 75 11 007.

Emiel Peper
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 23 43 20 81
E: aem.peper@cnvvakmensen.nl

Downloads