Al het nieuws

Directie en or Nedtrain nu aan zet

Vorige week donderdag 28 november hebben de bonden overleg gevoerd met NS over de personele consequenties vanwege het verlies van arbeidsplaatsen bij O&S Leidschendam. Op dinsdag 3 december hebben de bonden met de leden gesproken in Leidschendam.

Onderwerp van gesprek zou zijn de afspraken (zie bijlage) die gemaakt zijn met de directie van NS in het kader van het verlies van arbeidsplaatsen in Leidschendam.

In de ledenvergadering bleek al snel dat er grote twijfels zijn onder het personeel over het nut en de noodzaak van de reorganisatie. Unaniem was men van mening dat er zaken over het hoofd zijn gezien en daar eerst duidelijkheid over moet komen. De ondernemingsraad had als procesafspraak dat de bonden eerst tot een akkoord met de directie moesten komen alvorens er advies zou worden gegeven over de reorganisatie.

De weerstand onder het personeel ten aanzien van de reorganisatie doet de vraag rijzen of het niet beter is een langere periode te nemen voor de reorganisatie. Wellicht dat met natuurlijk verloop en vrijwilligheid het probleem kan worden opgelost. CNV Vakmensen is van mening dat het in stemming brengen van het onderhandelingsresultaat zal leiden tot een afwijzing van de leden. Dat heeft niet zozeer met de gemaakte afspraken te maken, maar met de twijfels onder het personeel over het nut en de noodzaak van de reorganisatie.

De ondernemingsraad en de directie moeten eerst met elkaar gaan verkennen of er andere mogelijkheden zijn dan een harde reorganisatie. Als die er niet zijn dan zullen wij onze leden vragen te gaan stemmen over het akkoord en zal de ondernemingsraad gaan adviseren, in deze volgorde. Kortom, de or en de directie zijn nu even aan zet.

Jerry Piquê
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 52
E: j.pique@cnvvakmensen.nl


Downloads