Al het nieuws

Digitale ledenvergadering 10 mei

De vakbonden CNV Vakmensen, FNV en de Unie hebben in de afgelopen periode een aantal overleggen gehad met jullie werkgever over een sociaal plan voor de medewerkers van DEEN. Aanstaande vrijdag zullen wij een definitief concept van het sociaal plan delen. Op maandag 10 mei zal er een digitale ledenvergadering plaatsvinden waarin onze leden de mogelijkheid krijgen om te stemmen, jullie hebben het laatste woord! Lees hieronder hoe je kunt deelnemen.
Enkele weken geleden zijn jullie geïnformeerd over de gang van zaken rondom de gesprekken over het sociaal plan voor de medewerkers van DEEN. CNV Vakmensen, FNV en de Unie hebben met jullie werkgever overeenstemming bereikt over de inhoud hiervan. Ik nodig jullie graag uit voor een digitale ledenbijeenkomst op 10 mei. Tijdens dit overleg krijgen leden de mogelijkheid om te stemmen over de gemaakte afspraken. Wij zullen aanstaande vrijdag de tekst van het concept sociaal plan delen zodat alle medewerkers deze tegelijk zullen ontvangen. 

De ledenvergadering zal online plaatsvinden via Microsoft Teams. Je kunt deelnemen door op de volgende link te klikken:
Klik hier op deel te nemen aan de vergadering

Datum: 10 mei
Tijd: 20.00 - 21.00 uur
Locatie: Microsoft Teams

Als je deze brief per post krijgt kun je de nieuwsbrief zelf opzoeken op onze website, daarin vind je de link om deel te nemen. 
https://www.cnvvakmensen.nl/caos/detailhandel-food

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
s.faez@cnvvakmensen.nl